Att förebygga beteendeproblem

  • 2021-11-11

  • 17 - 20

  • Olivecronas väg 5, Stockholm, Habiliteringens resurscenter

För föräldrar till barn med funktionsnedsättning, 0-17 år. En föreläsning som ger verktyg för att skapa relation med sitt barn och förebygga beteendesvårigheter. Föreläsningen syftar också till att stärka tilltron till sig själv som förälder.

Föreläsningens syfte är att du som förälder ska få exempel på strategier och verktyg för att förebygga beteendeproblem. Avsikten är också att ge tips och råd om hur du kan få bättre ork i vardagen och stärkt tilltro till dig själv som förälder. Ämnen vi tar upp: samvaro med barnet, verktyg för en bättre vardag och hur du kan ta hand om dig själv.

Samma föreläsning ges även 13 oktober.

Datum: 11 november

Tid
: 17.00–20.00 

Sista anmälningsdag: 1 november

Plats: Sabbatsbergs sjukhus, Olivecronas väg 5 entréplanet, punkt B, Habiliteringens resurscenter, lokal: Stora konferensen

Arrangör: Habiliteringens resurscenter

För frågor: 08-123 351 50, habresurscenter.slso@sll.se 

Kursinbjudan

Habilitering, Behovsområden, Problematiska beteenden, Stöd till anhöriga, Funktionsnedsättning, Autism, Adhd/add, Dövblindhet, Ålder , Barn 0-17 år, Riktar sig till, Anhörig/Närstående, Mottagning , Dövhet, Flerfunktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Habiliteringens resurscenter, Grav språkstörning, Stöd i en särskild anhörigroll