Appar för språkträning (iPad och Android)

  • 2020-10-22

  • 13 - 16

  • Habiliteringens resurscenter, Olivecronas väg 5

För närstående till barn och vuxna med funktionsnedsättning som behöver stöd i sin språk- och talutveckling.

En eftermiddag då vi visar appar som lämpar sig för språkträning inom olika områden: ordförråd, ordförståelse, olika begrepp och kategorisering, lyssningsövningar, ljud- och talträning, grammatik och berättarförmåga.

Apparna är bra för barn och andra som befinner sig på en tidig språklig nivå (före skolnivån). Vissa appar kan anpassas med eget innehåll, bilder och ljud och vi ger exempel på hur det kan göras. Det kommer även finnas möjlighet att prova apparna och diskutera hur du använder dem utifrån olika behov och intressen.

Ta gärna med en egen läsplatta (Ipad eller Android) om du har frågor eller vill ha hjälp med någon app som du redan har.

Om du är närstående till en vuxen person med funktionsnedsättning över 18 år behöver du ha ett samtycke från personen själv.

Föreläsare: Fredrik Thurfjell och Helena Hörkeby, logopeder

Antal deltagare: 20

Sista anmälningsdag: 14 oktober

Plats: Sabbatsbergs sjukhus, Olivecronas väg 5, punkt B, entréplanet, lokal: Stora konferensen

Kontakt: Habiliteringens resurscenter 08-123 351 50, habresurscenter.slso@sll.se

Kursinbjudan

Gå till anmälan

Habilitering, Språk och kommunikation, Autism, Barn 0-17 år, Vuxen, 18 år och äldre, Anhörig/Närstående, Flerfunktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Habiliteringens resurscenter, Grav språkstörning