AKK – en introduktion för yrkesverksamma

  • 2021-11-25

  • 9.30 - 11.30

  • Olivecronas väg 5, Stockholm, Habiliteringens resurscenter

För yrkesverksamma som arbetar med ett barn eller en vuxen med kommunikativa svårigheter som behöver alternativ eller kompletterande kommunikation, AKK. Det kan till exempel vara tecken, bilder eller talande hjälpmedel.

Under föreläsningen går vi igenom vad AKK och kommunikation är samt visar på hur du kan stödja och bemöta den person du jobbar med. Du kan till exempel arbeta på en gruppbostad, skola, daglig verksamhet eller som personlig assistent.

Barnet eller den vuxna du arbetar med ska tillhöra habiliteringens målgrupp. För att delta behöver du ha ett samtycke från förälder, god man eller personen själv.

Datum: 25 november

Tid
: 09.30–11.30 

Sista anmälningsdag: 11 november

Plats: Sabbatsbergs sjukhus, Olivecronas väg 5, entréplanet, punkt B, Habiliteringens resurscenter, lokal: Stora konferensen

Arrangör: Habiliteringens resurscenter

För frågor: 08-123 351 50, habresurscenter.slso@sll.se

Kursinbjudan

Habilitering, Behovsområden, Språk och kommunikation, Funktionsnedsättning, Autism, Adhd/add, Dövblindhet, Ålder , Barn 0-17 år, Vuxen, 18 år och äldre, Riktar sig till, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Mottagning , Dövhet, Flerfunktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Habiliteringens resurscenter, Grav språkstörning