Listen

Kurskatalog

Här hittar du kurser, grupper och föreläsningar för dig som har en funktionsnedsättning, är anhörig eller närstående. Här finns även föreläsningar/kurser för dig som arbetar inom området. Om du vill söka på ett kursnamn, skriv hela namnet inom citattecken.

Din sökning på 'Habiliteringens resurscenter' gav 19 sökträffar

Filtrera

Filtrering

Autism
Adhd/add
Dövblindhet
Dövhet
Flerfunktionsnedsättning
Förvärvad hjärnskada
Intellektuell funktionsnedsättning
Rörelsenedsättning
Grav språkstörning
Återställ
Barn 0-17 år
Vuxen, 18 år och äldre
Återställ
Person med funktionsnedsättning
Anhörig/Närstående
Nätverk/Personal (professionellt nätverk)
Remittent
Återställ
Adhd-center
Autismcenter små barn
Center för sinnesstimulering - Korallen
Center för sinnesstimulering - Lagunen
Dövblindteamet
Dövteamet
Habiliteringens anhörigcenter.
Habiliteringscenter Brommaplan barn
Habiliteringscenter Brommaplan vuxna
Habiliteringscenter Flemingsberg barn
Habiliteringscenter Haninge barn
Habiliteringscenter Järva barn
Habiliteringscenter Järva vuxna
Habiliteringens kurs- och kunskapscenter
Habiliteringscenter Liljeholmen barn
Habiliteringscenter Linde vuxna
Habiliteringscenter Mörby barn
Habiliteringscenter Mörby vuxna
Habiliteringscenter Norrtälje
Habiliteringens resurscenter
Habiliteringscenter Sollentuna barn
Habiliteringscenter Sollentuna vuxna
Habiliteringscenter Stockholm vuxna
Habiliteringscenter Söderstaden barn
Habiliteringscenter Södertälje barn
Habiliteringscenter Södertälje vuxna
Habiliteringscenter Tullinge vuxna
Hjärnskadecenter
Kris- och samtalsmottagningen för anhöriga
Motorik- och träningscenter
Safiren – boende för barn
Taltjänst
Tittut spädbarnsverksamhet
VUB-teamet
Återställ

Webbkurs

För föräldrar till barn med funktionsnedsättning, 0-17 år. En webbkurs som ger verktyg för att skapa relation med sitt barn och förebygga beteendesvårigheter. Föreläsningen syftar också till att stärka tilltron till sig själv som förälder.

Se mer

Startar 19 mars 2022

En utbildning för habiliteringspersonal som vill bli gruppledare i Navigator ACT - en gruppbehandling för föräldrar till barn med funktionsnedsättning.

Se mer

Webbkurs

För föräldrar till barn, 5-12 år, med funktionsnedsättning. En webbkurs med grundläggande fakta och tips om hur man skapar goda vanor kring barns sömn. Passar för barn med både lindriga och svåra sömnproblem.

Se mer

2021-10-19

13 - 16

Olivecronas väg 5, Stockholm, Habiliteringens resurscenter

För föräldrar till barn, 5- 17 år, med autism och intellektuell funktionsnedsättning. Kursens fyra träffar ger grundläggande kunskap om vad autism och intellektuell funktionsnedsättning innebär med både fakta och praktiska tips i vardagen.

Se mer

2021-11-01

14 - 16

Olivecronas väg 5, Stockholm, Habiliteringens resurscenter

För föräldrar till ett barn upp till och med 17 år som trots förmåga att prata endast gör det i vissa sammanhang, är tyst i andra eller viskar för att inte göra sin röst hörd.

Se mer

2021-11-02

17 - 19.30

Olivecronas väg 5, Stockholm, Habiliteringens resurscenter

För vuxna syskon till en bror eller syster med funktionsnedsättning. Att vara syskon till någon med funktionsnedsättning påverkar tillvaron på olika sätt. I den här gruppen kommer vi att fördjupa oss i teman som ansvar, skam och skuld, känslor och behov.

Se mer

2021-11-08

9.30 - 11.30

Olivecronas väg 5, Stockholm, Habiliteringens resurscenter

För närstående och personal till vuxna som är i behov av TAKK (tecken som alternativ kompletterande kommunikation). Du lär dig cirka 275 tecken vid fem kurstillfällen. Vi varvar teori med praktiska övningar.

Se mer

2021-11-10

9.30 - 12

Olivecronas 5, Stockholm, Habiliteringens resurscenter

För föräldrar till vuxna barn med funktionsnedsättning. Fyra gruppträffar med information, samtal och erfarenhetsutbyte. Syftet är att ge stöd och verktyg inför framtiden.

Se mer

2021-11-11

17 - 20

Olivecronas väg 5, Stockholm, Habiliteringens resurscenter

För föräldrar till barn med funktionsnedsättning, 0-17 år. En föreläsning som ger verktyg för att skapa relation med sitt barn och förebygga beteendesvårigheter. Föreläsningen syftar också till att stärka tilltron till sig själv som förälder.

Se mer

2021-11-12

13 - 16

Olivecronas väg 5, Stockholm, Habiliteringens resurscenter

För närstående och personal till barn och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning och/eller autism.

Se mer

2021-11-17

14.30 - 16.30

Olivecronas väg 5, Stockholm, Habiliteringens resurscenter

För närstående och personal till ett barn eller en vuxen som behöver ett hjälpmedel som komplement eller alternativ till tal (AKK). Kursen ger en introduktion till kommunikationsmaterialet PODD.

Se mer

2021-11-18

13 - 15.30

Olivecronas väg 5, Stockholm, Habiliteringens resurscenter

För föräldrar till barn med funktionsnedsättning vars syskon är i förskoleåldern. En föreläsning om hur det är att vara liten och ha ett syskon med funktionsnedsättning eller kronisk sjukdom.

Se mer

2021-11-22

16 - 19.30

Olivecronas väg 5, Stockholm, Habiliteringens resurscenter

För närstående till barn med adhd. En föreläsning om vad det är som ofta ställer till problem i ett barns vardag. Vi ger information om hjälpmedel och strategier som kan underlätta, och hur man får tillgång till hjälpmedel och andra användbara produkter.

Se mer

2021-11-25

9.30 - 11.30

Olivecronas väg 5, Stockholm, Habiliteringens resurscenter

För yrkesverksamma som arbetar med ett barn eller en vuxen med kommunikativa svårigheter som behöver alternativ eller kompletterande kommunikation, AKK. Det kan till exempel vara tecken, bilder eller talande hjälpmedel.

Se mer

2021-11-25

13 - 15

Olivecronas väg 5, Stockholm, Habiliteringens resurscenter

För närstående till barn och vuxna med funktionsnedsättning. En diagnos väcker ofta många frågor om vart man vänder sig för att få stöd. Den här föreläsningen ger övergripande information om det.

Se mer

2021-11-25

16 - 19

Olivecronas väg 5, Stockholm, Habiliteringens resurscenter

För närstående till ungdomar med adhd. En föreläsning om hjälpmedel och strategier som kan underlätta, och hur man får tillgång till hjälpmedel och andra användbara produkter.

Se mer

2021-11-29

13.30 - 16

Olivecronas väg 5, Stockholm, Habiliteringens resurscenter

För närstående och personal till vuxna med flerfunktionsnedsättning. En kurs om hur och varför svårigheter i samspelet kan uppstå och hur miljö och bemötande kan anpassas. Det finns också möjlighet att dela erfarenheter och tips med varandra.

Se mer

2021-12-08

14.30 - 16.30

Olivecronas väg 5, Stockholm, Habiliteringens resurscenter

För närstående och personal till ett barn eller en vuxen som behöver ett hjälpmedel som komplement eller alternativ till tal (AKK). Kursen ger en introduktion till kommunikationsmaterialet PODD.

Se mer

1/2