Listen

Kurskatalog

Här hittar du kurser, grupper och föreläsningar som anordnas inom Habilitering & Hälsa. Allt är dock inställt till och med 30 november för att minska smittspridning av covid-19.

Din sökning gav 23 sökträffar

Filtrera

Filtrering

Autism
Adhd/add
Dövblindhet
Dövhet
Flerfunktionsnedsättning
Förvärvad hjärnskada
Intellektuell funktionsnedsättning
Rörelsenedsättning
Grav språkstörning
Återställ
Barn 0-17 år
Vuxen, 18 år och äldre
Återställ
Person med funktionsnedsättning
Anhörig/Närstående
Nätverk/Personal (professionellt nätverk)
Remittent
Återställ
Adhd-center
Autismcenter små barn
Center för sinnesstimulering - Korallen
Center för sinnesstimulering - Lagunen
Habiliteringscenter Linde vuxna
Habiliteringscenter Mörby vuxna
Habiliteringscenter Norrtälje
Habiliteringscenter Sollentuna barn
Habiliteringscenter Järva vuxna
Habiliteringscenter Sollentuna vuxna
Habiliteringscenter Stockholm vuxna
Habiliteringscenter Söderstaden barn
Habiliteringscenter Södertälje barn
Habiliteringscenter Södertälje vuxna
Habiliteringscenter Tullinge vuxna
Hjärnskadecenter
Kris- och samtalsmottagningen för anhöriga
Motorik- och träningscenter
Safiren – boende för barn
Taltjänst
Tittut spädbarnsverksamhet
VUB-teamet
Habiliteringens resurscenter
Mörby barn
Habiliteringscenter Järva barn
Dövblindteamet
Dövteamet
Habiliteringscenter Liljeholmen barn
Habiliteringens kurs- och kunskapscenter
Habiliteringscenter Brommaplan barn
Habiliteringscenter Brommaplan vuxna
Habiliteringscenter Flemingsberg barn
Habiliteringscenter Haninge barn
Återställ

Webbkurs

En kort webbkurs om att ansöka om bidrag från fonder och stiftelser.

Se mer

Dag och tid ej bestämt

Navigator ACT finns för dig som trots alla glädjeämnen också upplever stress, oro eller nedstämdhet i ditt föräldraskap till ett barn med funktionsnedsättning.

Se mer

Dag och tid ej bestämt

En introduktionskurs om autism för vuxna med autism och närstående.

Se mer

Dag och tid ej bestämt

Webbkurs

En webbkurs för dig som har autism och är 16-25 år.

Se mer

Dag och tid ej bestämt

Habiliteringscenter Mörby barn, Svärdvägen 11 plan 5.

Om tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK). Kursen vänder sig i första hand till dig som är förälder eller nära anhörig till ett barn med funktionsnedsättning.

Se mer

Dag och tid ej bestämt

Webbkurs

En webbkurs för vuxna om autism.

Se mer

2020-11-25

9 - 11

Autismcenter små barn, Tideliusgatan 12

INSTÄLLD på grund av lokala råd i Stockholms län för att minska smittspridning.

Se mer

2020-11-25

9 - 11.30

Habiliteringens resurscenter, Olivecronas väg 5

INSTÄLLD på grund av lokala råd i Stockholms län för att minska smittspridning.

Se mer

2020-11-25

17 - 20

Habiliteringens resurscenter, Olivecronas väg 5

INSTÄLLD på grund av lokala råd i Stockholms län för att minska smittspridning.

Se mer

2020-11-26, Flera tillfällen

9 - 12

Autismcenter små barn, Tideliusgatan 12

INSTÄLLD på grund av lokala råd i Stockholms län för att minska smittspridning.

Se mer

2020-11-26

13 - 16

Habiliteringens resurscenter, Olivecronas väg 5

INSTÄLLD på grund av lokala råd i Stockholms län för att minska smittspridning.

Se mer

2020-11-27

14 - 16.30

Habiliteringens resurscenter, Olivecronas väg 5

INSTÄLLD på grund av lokala råd i Stockholms län för att minska smittspridning.

Se mer

2020-11-27, Flera tillfällen

14 - 16

Habiliteringens resurscenter, Olivecronas väg 5

INSTÄLLD på grund av lokala råd i Stockholms län för att minska smittspridning.

Se mer

2020-11-30

9.30 - 15.30

Karolinska universitetssjukhuset Solna

Temadag för dig som är förälder till ett barn 0-2 år som har fått en sällsynt diagnos eller som utreds med misstanke om en sådan.

Se mer

2020-12-01, Flera tillfällen

9 - 11

Autismcenter små barn, Tideliusgatan 12

INSTÄLLT på grund av lokala råd i Stockholms län för att minska smittspridning.

Se mer

2020-12-01, Flera tillfällen

13 - 16

Autismcenter små barn, Tideliusgatan 12

INSTÄLLD på grund av lokala råd i Stockholms län för att minska smittspridning.

Se mer

2020-12-02

13 - 16

Habiliteringens resurscenter, Olivecronas väg 5

För närstående till barn och vuxna med begränsad kommunikationsförmåga, i behov av fler kommunikationssätt än tal.

Se mer

2020-12-03

9 - 11

Autismcenter små barn, Tideliusgatan 12

INSTÄLLD på grund av lokala råd i Stockholms län för att minska smittspridning.

Se mer

2020-12-04

13 - 15.30

Habiliteringens resurscenter, Olivecronas väg 5

För närstående till ungdomar från 12 år med funktionsnedsättning.

Se mer

2020-12-09

9 - 11

Autismcenter små barn, Tideliusgatan 12

INSTÄLLD på grund av lokala råd i Stockholms län för att minska smittspridning.

Se mer

2020-12-09

14.30 - 16.30

Habiliteringens resurscenter, Olivecronas väg 5

För närstående och nätverk till ett barn eller en vuxen med kommunikativ funktionsnedsättning.

Se mer

1/2