Listen

Kurskatalog

Här hittar du kurser, grupper och föreläsningar för dig som har en funktionsnedsättning, är anhörig eller närstående. Här finns även föreläsningar/kurser för dig som arbetar inom området. Om du vill söka på ett kursnamn, skriv hela namnet inom citattecken.

Filtrera

Filtrering

Autism
Adhd/add
Dövblindhet
Dövhet
Flerfunktionsnedsättning
Förvärvad hjärnskada
Intellektuell funktionsnedsättning
Rörelsenedsättning
Grav språkstörning
Återställ
Barn 0-17 år
Vuxen, 18 år och äldre
Återställ
Person med funktionsnedsättning
Anhörig/Närstående
Nätverk/Personal (professionellt nätverk)
Remittent
Återställ
Adhd-center
Autismcenter små barn
Center för sinnesstimulering - Korallen
Center för sinnesstimulering - Lagunen
Dövblindteamet
Dövteamet
Habiliteringens anhörigcenter.
Habiliteringscenter Brommaplan barn
Habiliteringscenter Brommaplan vuxna
Habiliteringscenter Flemingsberg barn
Habiliteringscenter Haninge barn
Habiliteringscenter Järva barn
Habiliteringscenter Järva vuxna
Habiliteringens kurs- och kunskapscenter
Habiliteringscenter Liljeholmen barn
Habiliteringscenter Linde vuxna
Habiliteringscenter Mörby barn
Habiliteringscenter Mörby vuxna
Habiliteringscenter Norrtälje
Habiliteringens resurscenter
Habiliteringscenter Sollentuna barn
Habiliteringscenter Sollentuna vuxna
Habiliteringscenter Stockholm vuxna
Habiliteringscenter Söderstaden barn
Habiliteringscenter Södertälje barn
Habiliteringscenter Södertälje vuxna
Habiliteringscenter Tullinge vuxna
Hjärnskadecenter
Kris- och samtalsmottagningen för anhöriga
Motorik- och träningscenter
Safiren – boende för barn
Taltjänst
Tittut spädbarnsverksamhet
VUB-teamet
Återställ

Anordnas på flera mottagningar

För ungdomar, 15-17 år, med autism utan intellektuell funktionsnedsättning. En grupp med tre till sex ungdomar som träffas med två samtalsledare. Gruppen ses fem gånger och pratar om saker som är viktiga när man håller på att bli vuxen.

Se mer

Anordnas på flera mottagningar

För vuxna med intellektuell funktionsnedsättning, IF. En samtalsgrupp som träffas fem gånger. Vi pratar om vad IF är, vad som kan vara svårt och hur man kan leva ett bra liv.

Se mer

Föreläsning på webben

Filmatiserad föreläsning i fem delar. Lena Jacobson, ögonläkare och docent, samtalar med Mikael som har CVI, cerebral visual impairment. Filmerna är från 2015.

Se mer

Startar 19 mars 2022

En utbildning för habiliteringspersonal som vill bli gruppledare i Navigator ACT - en gruppbehandling för föräldrar till barn med funktionsnedsättning.

Se mer

Webbkurs

En kort webbkurs om att ansöka om bidrag från fonder och stiftelser.

Se mer

Anordnas på flera mottagningar

För föräldrar till barn, 6-17 år, med autism. Många barn med autism har problem med maten. Barnet kan äta för mycket, för lite eller ensidigt. Under kursens fyra träffar pratar vi om vad det kan bero på och strategier för att få det att bli bättre.

Se mer

Anordnas på flera mottagningar

För föräldrar till barn, 0-17 år, med funktionsnedsättning. Sex träffar där deltagarna bland annat övar på acceptans, medveten närvaro, återhämtning och förändring av det som är viktigt i det egna livet.

Se mer

Ges från hösten 2021 på habiliteringscenter

En introduktionskurs om autism för vuxna med autism och närstående. Fram till 30 juni 2021 erbjuds inte Prisma i form av fysiska träffar.

Se mer

Anordnas på flera mottagningar

För föräldrar till en vuxen person med autism utan intellektuell funktionsnedsättning. Vi utgår från sex teman. Det viktigaste inslaget är att få möjlighet att mötas runt gemensamma erfarenheter.

Se mer

Webbkurs

För unga, 16-25 år, med autism. En webbkurs om autism som består av åtta delar. Varje del tar cirka en timme och består bland annat av korta texter och filmer som beskriver autism och ger förslag på strategier.

Se mer

Anordnas på flera mottagningar

För vuxna med autism utan intellektuell funktionsnedsättning. En grupp där deltagarna lär mer om socialt samspel, kommunikation i olika vardagssituationer och kroppsspråk.

Se mer

Anordnas på flera mottagningar

För syskon till barn med funktionsnedsättning. I en syskongrupp deltar mellan fem och tio barn som träffas fem gånger. I gruppen varvas lek, aktiviteter och samtal. Syskongruppen inleds och avslutas med föräldraträff.

Se mer

Anordnas på flera mottagningar

För föräldrar till barn, 6-17 år, med intellektuell funktionsnedsättning och/eller autism. Workshopen inleds med information om sömn och sömnsvårigheter. Därefter får deltagarna arbeta med hur det egna barnets sömn ska kunna bli bättre.

Se mer

Anordnas på flera mottagningar

För föräldrar, anhöriga och personal till barn 0-17 år med behov av alternativ kommunikation i form av TAKK. En kurs på fem träffar där deltagarna lär sig grunderna i TAKK för att kunna använda tecken i vardagliga situationer med barnet.

Se mer

Webbkurs

För vuxna med autism. En webbkurs på sex delar som bland annat består av texter om autism och frågeformulär för egen reflektion. Varje del tar en till två timmar att göra. Kursen görs under sex veckor med stöd av en handledare.

Se mer

2021-08-24

9 - 15.30

Olivecronas väg 5, Stockholm, Habiliteringens resurscenter

För föräldrar till barn 5-17 år med diagnoserna autism i kombination med intellektuell funktionsnedsättning. Kursen ger grundläggande kunskap om vad diagnoserna innebär med både fakta och praktiska tips i vardagen.

Se mer

2021-09-02, Flera tillfällen

9 - 12

Tideliusgatan 12, 2 tr, Autismcenter små barn

Kurs för vårdnadshavare till barn med autism födda 2015 eller senare. Kursen tar upp vad problembeteenden är, varför det uppkommer samt strategier för att få det att minska.

Se mer

2021-09-06

14 - 16.30

Röntgenvägen 3, Huddinge, HC Flemingsberg

För föräldrar till barn, 6-17 år, med intellektuell funktionsnedsättning och/eller autism. Workshopen inleds med information om sömn och sömnsvårigheter. Därefter får deltagarna arbeta med hur det egna barnets sömn ska kunna bli bättre.

Se mer

2021-09-06, Flera tillfällen

15 - 17

Tusbystråket 1B, HC Sollentuna

För vuxna med autism utan intellektuell funktionsnedsättning. Åtta träffar där deltagarna lär mer om socialt samspel, kommunikation i olika vardagssituationer och kroppsspråk.

Se mer

2021-09-08, Flera tillfällen

13 - 15

Römossevägen 25, HC Tullinge

För vuxna med autism utan intellektuell funktionsnedsättning. Åtta träffar där deltagarna lär mer om socialt samspel, kommunikation i olika vardagssituationer och kroppsspråk.

Se mer

2021-09-08

13.30 - 16

Olivecronas väg 5, Stockholm, Habiliteringens resurscenter

För föräldrar till barn 5-12 år med funktionsnedsättning. Vid tre gruppträffar ger vi information om vilket stöd som finns i samhället och hur man ansöker. Det finns också möjlighet att utbyta erfarenheter om samhällets stöd med andra föräldrar.

Se mer

2021-09-09

14 - 16

Olivecronas väg 5, Stockholm, Habiliteringens resurscenter

För närstående till barn och vuxna med funktionsnedsättning. En diagnos väcker ofta många frågor om vart man vänder sig för att få stöd. Den här föreläsningen ger övergripande information om det.

Se mer

2021-09-10

9 - 11

Tideliusgatan 12, 2 tr, Autismcenter barn

Föreläsning för vårdnadshavare till barn med autism födda 2015 eller senare. Föreläsningen handlar om hur man kan lära sitt barn att kissa och bajsa på toaletten och hur man kan motivera barnet att gå på toaletten när hen kan, men inte vill.

Se mer

2021-09-10, Flera tillfällen

9 - 12

Distanskurs, HC Liljeholmen

För föräldrar till barn, 6-17 år, med autism. Många barn med autism har problem med maten. Barnet kan äta för mycket, för lite eller ensidigt. Under kursens fyra träffar pratar vi om vad det kan bero på och strategier för att få det att bli bättre.

Se mer

2021-09-13

13 - 15.30

Röntgenvägen 3, Huddinge, HC Flemingsberg

För föräldrar till barn, 6-17 år, med intellektuell funktionsnedsättning och/eller autism. Workshopen inleds med information om sömn och sömnsvårigheter. Därefter får deltagarna arbeta med hur det egna barnets sömn ska kunna bli bättre.

Se mer

2021-09-15, Flera tillfällen

9 - 13

Lovisinsgatan 3, HC Södertälje

För föräldrar till barn, 0-17 år, med funktionsnedsättning. Sex träffar där deltagarna bland annat övar på acceptans, medveten närvaro, återhämtning och förändring av det som är viktigt i det egna livet.

Se mer

2021-09-21

16 - 18

Via Digitalt möte. Instruktioner för inloggning skickas via mejl.

Webbkurs

En temakväll för föräldrar och närstående till barn och ungdomar 7-17 år som hör till Habiliteringscenter Haninge barn på tema dataspelande och skärmtid.  Tema kvällen hålls digitalt via tjänsten Digitalt möte.

Se mer

2021-09-23, Flera tillfällen

9 - 12

Tideliusgatan 12, 2 tr, Autismcenter små barn

Kurs för vårdnadshavare till barn med autism födda 2015 eller senare. Föreläsningen handlar om barns sysselsättning samt strategier för att utveckla barnets förmåga att sysselsätta sig bättre själv.

Se mer

2021-09-23, Flera tillfällen

13 - 16

Tideliusgatan 12, 2 tr, Autismcenter små barn

Kurs för vårdnadshavare till barn födda 2015 eller senare med autism. Kursen syftar till att ge strategier för att utveckla och underlätta kommunikation mellan vuxna och barn i hemmet och på förskolan.

Se mer

2021-09-23

13 - 14

Via Digitalt möte.

Webbkurs

En informationsträff för föräldrar till barn med autism i åldern 13-17 år, och som är intresserade av att barnet deltar i den sociala färdighetsträningsgruppen Kontakt. Kursen vänder sig endast till föräldrar och barn som hör till Habiliteringscenter Haninge barn.

Se mer

1/5