Listen

Kurskatalog

För att minska spridning av covid-19 erbjuds endast kurser och grupper i digital form fram till 30 juni 2021. Om du vill söka på ett kursnamn, skriv namnet inom citattecken, "Kursens namn".

Filtrera

Filtrering

Autism
Adhd/add
Dövblindhet
Dövhet
Flerfunktionsnedsättning
Förvärvad hjärnskada
Intellektuell funktionsnedsättning
Rörelsenedsättning
Grav språkstörning
Återställ
Barn 0-17 år
Vuxen, 18 år och äldre
Återställ
Person med funktionsnedsättning
Anhörig/Närstående
Nätverk/Personal (professionellt nätverk)
Remittent
Återställ
Adhd-center
Autismcenter små barn
Center för sinnesstimulering - Korallen
Center för sinnesstimulering - Lagunen
Habiliteringens anhörigcenter.
Habiliteringscenter Linde vuxna
Habiliteringscenter Mörby vuxna
Habiliteringscenter Norrtälje
Habiliteringscenter Sollentuna barn
Habiliteringscenter Järva vuxna
Habiliteringscenter Sollentuna vuxna
Habiliteringscenter Stockholm vuxna
Habiliteringscenter Söderstaden barn
Habiliteringscenter Södertälje barn
Habiliteringscenter Södertälje vuxna
Habiliteringscenter Tullinge vuxna
Hjärnskadecenter
Kris- och samtalsmottagningen för anhöriga
Motorik- och träningscenter
Safiren – boende för barn
Taltjänst
Tittut spädbarnsverksamhet
VUB-teamet
Habiliteringens resurscenter
Mörby barn
Habiliteringscenter Järva barn
Dövblindteamet
Dövteamet
Habiliteringscenter Liljeholmen barn
Habiliteringens kurs- och kunskapscenter
Habiliteringscenter Brommaplan barn
Habiliteringscenter Brommaplan vuxna
Habiliteringscenter Flemingsberg barn
Habiliteringscenter Haninge barn
Återställ

Föreläsning på webben

Filmatiserad föreläsning i fem delar. Lena Jacobson, ögonläkare och docent, samtalar med Mikael som har CVI, cerebral visual impairment. Filmerna är från 2015.

Se mer

Digital föreläsning

För närstående till barn och vuxna med funktionsnedsättning. En diagnos väcker ofta många frågor om vart man vänder sig för att få stöd. Den här digitala föreläsningen ger övergripande information om det.

Se mer

Webbkurs

En kort webbkurs om att ansöka om bidrag från fonder och stiftelser.

Se mer

Ges från hösten 2021 på habiliteringscenter

Navigator ACT finns för dig som trots alla glädjeämnen också upplever stress, oro eller nedstämdhet i ditt föräldraskap till ett barn med funktionsnedsättning.

Se mer

Planeras till hösten 2021

Föreläsning för dig som är vuxen med egen autismdiagnos utan samtidig intellektuell funktionsnedsättning samt för dina närstående.

Se mer

Ges från hösten 2021 på habiliteringscenter

En introduktionskurs om autism för vuxna med autism och närstående. Fram till 30 juni 2021 erbjuds inte Prisma i form av fysiska träffar.

Se mer

Webbkurs

För unga, 16-25 år, med autism. En webbkurs om autism som består av åtta delar. Varje del tar cirka en timme och består bland annat av korta texter och filmer som beskriver autism och ger förslag på strategier.

Se mer

Webbkurs

För vuxna med autism. En webbkurs på sex delar som bland annat består av texter om autism och frågeformulär för egen reflektion. Varje del tar en till två timmar att göra. Kursen görs under sex veckor med stöd av en handledare.

Se mer

Planeras till hösten 2021

Föreläsningsserie i tre delar om autism för närstående till en vuxen person med autismdiagnos utan samtidig intellektuell funktionsnedsättning.

Se mer

2021-05-11

13 - 15

Digital föreläsning

Webbföreläsning för vårdnadshavare till barn med autism födda 2014 eller senare. Föreläsningen handlar om autism i kombination med intellektuell funktionsnedsättning (IF).

Se mer

2021-05-26

13 - 15

Digital föreläsning

Webbföreläsning för vårdnadshavare till barn med autism födda 2014 eller senare. Föreläsningen handlar om ätsvårigheter hos barn med autism och vanliga bakomliggande orsaker.

Se mer

2021-05-27

9 - 11

Digital föreläsning

Webbföreläsning för vårdnadshavare till barn med autism födda 2014 eller senare. Föreläsningen handlar om hur man kan lära sitt barn att kissa och bajsa på toaletten och hur man kan motivera barnet att gå på toaletten när hen kan, men inte vill.

Se mer

2021-06-01

13 - 15

Digital kurs

Kursen ger föräldrar till barn 5-17 år med diagnoserna autism i kombination med intellektuell funktionsnedsättning grundläggande kunskap om vad diagnoserna innebär, med både fakta och praktiska tips i vardagen.

Se mer

2021-06-02

13 - 15

Digital föreläsning

Webbföreläsning för vårdnadshavare till barn med autism födda 2014 eller senare. Föreläsningen tar upp sömn och sömnstörningar samt strategier för att underlätta barnets insomning och uppvaknanden under natten.

Se mer

2021-06-02

13 - 15

Digital föreläsning

Webbföreläsning för vårdnadshavare till barn med autism födda 2014 eller senare. Föreläsningen tar upp vad stereotypa beteenden är och vilken funktion de kan fylla för barnet.

Se mer

2021-06-02

14 - 16

Digital kurs

För föräldrar till barn 5-12 år med funktionsnedsättning. Du får information om samhällets stöd vid funktionsnedsättning, möjlighet att ställa frågor och utbyta erfarenheter med andra föräldrar. Kursen hålls digitalt.

Se mer

2021-06-03

14 - 16

Digital föreläsning

För närstående till barn och vuxna med funktionsnedsättning. En föreläsning om socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Se mer

2021-06-08, Flera tillfällen

13 - 15

Digital kurs

Insats i grupp, 2 tillfällen. Webbkurs för vårdnadshavare till barn med autism födda 2014 eller senare. Kursen handlar om hur vuxna kan använda visuellt stöd, t ex bilder, i barnets vardag.

Se mer

2021-06-10

10 - 12

Digital föreläsning

För närstående till barn och vuxna med funktionsnedsättning. En diagnos väcker ofta många frågor om vart man vänder sig för att få stöd. Den här digitala föreläsningen ger övergripande information om det.

Se mer

2021-06-11

9 - 11

Tideliusgatan 12, Stockholm

Webbföreläsning för vårdnadshavare till barn med autism födda 2014 eller senare. Föreläsningen tar upp vad problembeteenden är, varför det uppkommer samt strategier för att få det att minska.

Se mer

2021-06-16

9 - 11

Digital föreläsning

Webbföreläsning för vårdnadshavare till barn med autism födda 2014 eller senare. Föreläsningen handlar om hur man kan lära sitt barn att kissa och bajsa på toaletten och hur man kan motivera barnet att gå på toaletten när hen kan, men inte vill.

Se mer

2021-06-22

10 - 12

Digital föreläsning

För närstående till barn och vuxna med funktionsnedsättning. En diagnos väcker ofta många frågor om vart man vänder sig för att få stöd. Den här digitala föreläsningen ger övergripande information om det.

Se mer

2021-06-29

14 - 16

Digital föreläsning

För närstående till barn och vuxna med funktionsnedsättning. En diagnos väcker ofta många frågor om vart man vänder sig för att få stöd. Den här digitala föreläsningen ger övergripande information om det.

Se mer

2021-07-07

13 - 15

Digital föreläsning

För närstående till barn och vuxna med funktionsnedsättning. En diagnos väcker ofta många frågor om vart man vänder sig för att få stöd. Den här digitala föreläsningen ger övergripande information om det.

Se mer

1/2