1177.se – när ditt barn blir 13 år

När ditt barn fyller 13 år ändras möjligheterna för dig som är vårdnadshavare att använda e-tjänsterna på 1177.se. Här sammanfattar vi de viktigaste förändringarna när barnet fyller 13, 16 och 18 år.

Du kan hantera ditt barns vårdärenden och läsa hens journal på 1177.se till och med barnet är 12 år. När barnet fyller 13 år kan du inte längre automatiskt se det som rör ditt barn.

Barnet kan då själv logga in på 1177.se med en e-legitimation. Hen kan till exempel boka tid och förnya recept. Först när barnet fyller 16 år kan hen läsa sin journal.

Förlängd tillgång

Som vårdnadshavare kan du få förlängd tillgång till ditt barns journal på 1177.se. Då ska det finnas särskilda skäl, till exempel att barnet har en funktionsnedsättning. För att du ska få en förlängning, ska du och ditt barn komma överens om det med den mottagning ni har kontakt med. Du kan läsa barnets journal men inte hantera andra vårdärenden.

När barnet fyller 16 år kommer du inte längre se barnets journal. Då är det bara barnet själv som kan göra det.

E-legitimation

För att logga in på 1177.se behövs en e-legitimation. Det kan vara bank-id eller Freja e-id. Den som inte kan eller vill ha en e-legitimation, kan hantera sina vårdärenden i direktkontakt med mottagningen.

Direktkontakt med mottagningen

Du som är vårdnadshavare kan hantera ditt barns vårdärenden i direktkontakt med er mottagning till dess barnet fyller 18 år. Du kan också begära att få en utskrift av barnets journal.