Vård om du är asylsökande eller inte har tillstånd för att vistas i Sverige

Alla har rätt att få vård som är av stor betydelse för sin hälsa. Det gäller barn och vuxna som söker asyl, eller är i Sverige utan tillstånd.

Barn och ungdomar under 18 år har rätt till all vård, regelbunden tandvård och läkemedel. Det gäller även habilitering.

Vuxna som söker asyl – eller är här utan tillstånd – har rätt till sjukvård och tandvård som inte kan vänta. Det gäller vård via vårdcentral, men inte habilitering.

För asylsökande och papperslösa på 1177 Vårdguiden