Adhd huvudsakligen hyperaktiv och impulsiv form

Adhd huvudsakligen hyperaktiv och impulsiv form innebär att man har framför allt svårt att hantera impulser och reglera aktivitetsnivå. Vissa uppmärksamhetsproblem kan också förekomma. Den här formen är den minst vanliga.