Adhd huvudsakligen ouppmärksam form

Adhd huvudsakligen ouppmärksam form innebär svårigheter med uppmärksamhetsreglering men få eller inga symtom på hyperaktivitet och impulsivitet. Diagnosen innebär att man har svårt att komma igång, fokusera och bibehålla sin uppmärksamhet, men utan att vara överaktiv. Den här formen av adhd kallas ofta add.