Vad är adhd?

Adhd är en förkortning av engelskans attention-deficit/hyperactivity disorder. Attention-deficit betyder ouppmärksamhet och hyperactivity disorder står för hyperaktivitet/svårigheter med aktivitetsreglering och impulsivitet.

Det finns tre olika former av adhd. En persons svårigheter avgör vilken form av adhd en diagnosticeras med. För att få en diagnos krävs stora svårigheter i vardagen.

De tre formerna är:

 • Adhd, kombinerad form som innebär ouppmärksamhet,
  hyperaktivitet och impulsivitet.
 • Adhd, huvudsakligen ouppmärksam form som innebär ouppmärksamhet, men få eller inga symtom på hyperaktivitet och impulsivitet.
  I vardagligt tal används ofta förkortningen add (attention deficit
  disorder).
 • Adhd, huvudsakligen hyperaktiv-impulsiv form som innebär
  hyperaktivitet och impulsivitet med få eller inga symtom på
  ouppmärksamhet.

 

Adhd, kombinerad form

Adhd, kombinerad form som innebär ouppmärksamhet,
hyperaktivitet och impulsivitet.

Adhd, huvudsakligen ouppmärksam form (add)

Adhd, huvudsakligen ouppmärksam form som innebär ouppmärksamhet, men få eller inga symtom på hyperaktivitet och impulsivitet.
I vardagligt tal används ofta förkortningen add (attention deficit
disorder).

Om adhd på Habilitering & Hälsas hemsida

Du kan även läsa mer fördjupande information om adhd under "Fakta och råd" på Habilitering & Hälsas hemsida.

Kort om funktionsnedsättningen Adhd på habilitering.se

På hemsidan finns även diagnoskriterierna för adhd.

Diagnoskriterier för adhd (habilitering.se)

Mer fördjupande material

För dig som vill läsa mer än informationen på denna sida vill vi tipsa om våra samlade fördjupningstips.

Tips på fördjupande material (habilitering.se)