Vägen till utredning och diagnosticering

Har du ett barn som har svårt att behålla koncentrationen när något upplevs tråkigt eller enformigt? Upplever du att ditt barn har en väldigt hög aktivitetsnivå eller svårigheter med impulsivitet? Kanske stöter ni på många situationer som blir svåra i vardagen och du som förälder har börjat fundera kring adhd?

Innan ett barn eller en ungdom har fått en adhd-diagnos är det vanligt att föräldrar har många funderingar. Denna sida är för dig som undrar hur en går tillväga för att påbörja bedömning och utredning av ditt barns svårigheter. Sidan riktar sig också till dig som undrar hur en utredning går till.

Genom att följa länkarna nedan kommer du till olika sidor från Barn- och Ungdomspsykiatrin i Stockholm. Texterna är utformade och riktade direkt till barn och ungdomar och innehåller information som kan vara värdefull både för dig och ditt barn.

Om koncentrationsproblem och vad de kan bero på

Vad är adhd och hur går utredningen till?