Vad är adhd?

Adhd (Attention Deficit, Hyperactivity Disorder) är ett samlingsnamn för olika former av adhd. Adhd innebär att en person ofta är ouppmärksam. Ibland är ouppmärksamheten kombinerad med svårigheter att styra impulser och reglera aktivitetsnivå.