Olika former av adhd

Adhd (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) är ett samlingsnamn för olika former av adhd. Adhd innebär att en person ofta är ouppmärksam. Ibland är ouppmärksamheten kombinerad med svårigheter att styra impulser och reglera aktivitetsnivå. En persons svårigheter avgör vilken form av adhd en diagnosticeras med. För att få en diagnos krävs stora svårigheter i vardagen.

Vad är add?

Vad är add?

Vad är adhd?

Vad är adhd?