Fördjupande material om skolan

För många barn och ungdomar med adhd utgör skolgången en stor utmaning. Redan i förskolan kan barnen ha svårt att finna sig till rätta, men i synnerhet skolans krav brukar vara svåra att klara av.

Nedan har vi samlat dokument och länkar som kan vara hjälpsamma för att ett barn med adhd/add ska få en så bra skolgång som möjligt. 

Du hittar både övergripande material och material specifikt riktat till elever, föräldrar och skolpersonal.

Till dig som är elev, förälder eller skolpersonal(2)

Specifikt för dig som är elev med adhd/add(2)

Specifikt för dig som är förälder

Specifikt för dig som är skolpersonal