Olika former av adhd

Adhd är en förkortning av engelskans attention-deficit/hyperactivity disorder. Attention-deficit betyder ouppmärksamhet och hyperactivity disorder står för hyperaktivitet/svårigheter med aktivitetsreglering och impulsivitet.

Det finns tre olika former av adhd. En persons svårigheter avgör vilken form av adhd en diagnosticeras med. För att få en diagnos krävs stora svårigheter i vardagen.

De tre formerna är:

 • Adhd, kombinerad form som innebär ouppmärksamhet,
  hyperaktivitet och impulsivitet.
 • Adhd, huvudsakligen ouppmärksam form som innebär ouppmärksamhet, men få eller inga symtom på hyperaktivitet och impulsivitet.
  I vardagligt tal används ofta förkortningen add (attention deficit
  disorder).
 • Adhd, huvudsakligen hyperaktiv-impulsiv form som innebär
  hyperaktivitet och impulsivitet med få eller inga symtom på
  ouppmärksamhet.

Om adhd på Habilitering & Hälsas hemsida

Du kan även läsa mer fördjupande information om adhd under "Fakta och råd" på Habilitering & Hälsas hemsida.

Kort om funktionsnedsättningen Adhd på habilitering.se

På hemsidan finns även diagnoskriterierna för adhd.

Diagnoskriterier för adhd (habilitering.se)

Mer fördjupande material

För dig som vill läsa mer än informationen på denna sida vill vi tipsa om våra samlade fördjupningstips.

Tips på fördjupande material (habilitering.se)

Här kan du läsa mer om de två vanligaste formerna av adhd:

Adhd, huvudsakligen ouppmärksam form (add)

Adhd-center inom Habilitering & Hälsa har tagit fram en informationsfolder som beskriver Adhd – huvudsakligen ouppmärksam form (add) och vilket stöd som finns.

Läs foldern "Adhd – huvudsakligen ouppmärksam form (add)" på habilitering.se

Vad är adhd?

Adhd innebär att en person ofta är ouppmärksam. Ibland är detta kombinerat med att man har svårt att reglera sin aktivitetsnivå och kontrollera sina impulser. Adhd kan visa sig på olika sätt hos olika människor. Begåvning och talang inom vissa områden kan göra att svårigheterna ibland knappt märks. Andra gånger är de mycket tydliga och gör att vissa situationer kan vara nästan omöjliga att klara av. 

Många med adhd känner att de måste kämpa mer än andra men att
de misslyckas oftare. Tyvärr kan svårigheterna ibland misstolkas som ovilja eller till och med lathet. En förstående omgivning som har kunskap om adhd och ger stöd och uppmuntran kan göra stor skillnad.

Läs mer om adhd i kombinerad form genom att trycka på rubrikerna nedan.

Texten om adhd i kombinerad form skrevs 2017 av Lena Westholm, legitimerad psykolog, Adhd-center.

Referenser

Banaschewski, T., Becker, K., Scherag, S., Franke, B., & Coghill, D. (2010). Molecular genetics of attention-deficit/hyperactivity disorder: an overview. European child & adolescent psychiatry, 19(3), 237–257.

Polanczyk GV, Willcutt EG, Salum GA, Kieling C, Rohde LA. ADHD prevalence estimates across three decades: an updated systematic review and meta-regression analysis. Int J Epidemiol. 2014;43: 434–442.

Volkow, N. D., Wang, G. J., Kollins, S. H., Wigal, T. L., Newcorn, J. H., Telang, F., ... & Swanson, J. M. (2009). Evaluating dopamine reward pathway in ADHD: clinical implications. Jama, 302(10), 1084–1091.