Mottagningar:

VUB-teamet - Team för vuxna och unga med intellektuell funktionsnedsättning och allvarliga beteendeavvikelser

VUB-teamet är ett tvärprofessionellt team specialiserat på intellektuell funktionsnedsättning och svåra beteendeproblem. Teamet är ett komplement till ordinarie vårdutbud och ett samarbete mellan psykiatri och habilitering. Insatserna från oss är avgiftsfria och sker i samarbete med patientens nätverk. 

Vem kan få hjälp av oss?

  • personer som är 12 år och äldre,

  • som är folkbokförda och bosatta i Stockholms län,

  • med diagnos intellektuell funktionsnedsättning,

  • med svåra beteendeproblem, till exempel utåtagerande- eller självskadebeteende,

  • personer som har en vårdkontakt med både läkare och habilitering.

  • insatser är prövade inom habilitering och en psykiatrisk bedömning är gjord inom primärvård eller psykiatri.

Remiss

Remiss till VUB-teamet skickas av läkare. Innan en remiss skickas behöver en psykiatrisk bedömning vara gjord samt insatser från habiliteringen riktade mot beteendeproblematiken prövade. Ring oss gärna för att få en telefonkonsultation innan du skickar din remiss.

08-123 488 60
Polhemsgatan 34A
112 30 Stockholm
Vägbeskrivning