Yrkesgrupper

För att kunna ge en allsidig habilitering behövs flera olika yrken: arbetsterapeut, kurator, logoped, psykolog, sjukgymnast och specialpedagog.

Arbetsterapeut

 • Hjälper till att anpassa vardagssituationer utifrån olika funktionsnedsättningar och individuella behov.
 • Ger förslag till strategier som förebygger, förbättrar och kompenserar nedsatt aktivitetsförmåga eller ökar självständigheten i det dagliga livet
 • Strukturerar, förenklar och tränar aktiviteter i boende, sysselsättning, utbildning och fritid.
 • Förskriver vid behov hjälpmedel och följer upp användandet.
 • Ger råd angående bostads- och miljöanpassning.
 • Bedömer, ger råd och eventuell träning av handfunktionen.
 • Ger begåvningsstöd till ungdomar (över 13 år) och vuxna med måttlig eller lindrig intellektuell funktionsnedsättning. Det kan gälla strategier och/eller hjälpmedel för att öka självständigheten i vardagen.

Fysioterapeut/Sjukgymnast

 • Bedömer motorisk funktion och förmåga till exempel muskelstyrka, balans, koordination eller förflyttning.
 • Ger behandling/träning (i den egna miljön, på habiliteringscenter, i bassäng eller ridhus) och utformar träningsprogram som utförs tillsammans med personal eller på egen hand.
 • Förskriver vid behov hjälpmedel och följer upp användandet.
 • Medverkar vid analys, utprovning och anpassning av ortopediska hjälpmedel samt vid uppföljning och utvärdering av dessa.
 • Kan medverka vid läkarbesök, till exempel hos ortoped.

Kurator

 • Erbjuder stödjande samtal kring konsekvenserna av funktionsnedsättning.
 • Ger råd och information om samhällets stöd och vid behov personligt stöd i samband med kontakter med olika myndigheter.
 • Ger information till föräldrar och ungdomar om tonårstid och vuxenliv.
 • Ger samtalsstöd i olika personliga frågor som t.ex. konflikter, ensamhet eller relationer.

Logoped

 • Bedömer kommunikation, samspel, språk och tal samt ät- och drickfunktion.
 • Ger behandling vid t exempel ät- och drickproblematik, sondmatning och kommunikationsproblem.
 • Provar ut och följer upp ordinerade hjälpmedel till exempel för munträning, språkstimulans eller olika alternativa kommunikationssätt.

Psykolog

 • Ger psykologisk rådgivning, kris- och samtalsstöd till föräldrar med utgångspunkt från funktionsnedsättningens konsekvenser.
 • Gör vid behov psykologutredningar för bedömning av utvecklingsnivå eller personkretstillhörighet.
 • Ger individuellt psykologiskt stöd i bearbetningen av känslor kring självbild och funktionsnedsättning.
 • Bidrar med psykologisk kunskap och ger stöd vid samtalsgrupper/temakvällar för personer med funktionsnedsättning, föräldrar och anhöriga.

Specialpedagog

 • Gör utvecklingsbedömningar.
 • Ger pedagogiskt stöd till föräldrar med barn med funktionsnedsättning.
 • Stödjer samspel och kommunikation mellan patient och omgivning.
 • Erbjuder individuell pedagogisk rådgivning och tipsar om lekmaterial till barn med funktionsnedsättning.
 • Förmedlar kunskap om behov av en stimulerande omgivning.

Habiliteringsläkare

Inom Habilitering & Hälsa finns en habiliteringsläkare med uppdrag att stärka den medicinska vården för vuxna med funktionsnedsättning. Arbetsuppgifterna är bland annat att ge konsultation till personal inom Habilitering & Hälsa och att samverka med primärvård, psykiatri och övrig specialiserad vård.

Annika Brar, psykiatriker, har uppdraget som habiliteringsläkare. Du kan kontakta Annika på telefon 08-123 350 36 eller e-post annika.brar@sll.se

Läkare

Habiliteringen har inga egna läkare på habiliteringscentren, men samarbete sker med patientens läkare till exempel på sjukhus. Konsultläkare från barnklinikerna medverkar regelbundet i habiliteringscentrens barnteam och ett nära samarbete är etablerat med rehabiliteringsklinikens konsultationsteam för vuxna med intellektuell funktionsnedsättning.