Vägledare

Forum Funktionshinders vägledare har fördjupad kunskap om vård, omsorg och samhällets stöd till barn och vuxna med neuropsykiatriska diagnoser och vuxna med flerfunktionsnedsättning.

Neuropsykiatriska diagnoser​

Du som har en neuropsykiatrisk diagnos, är närstående eller arbetar inom området kan vända dig till vägledare Åsa Strandberg, socionom. Vägledaren kan ge information och samtala om diagnoserna och om stöd inom till exempel skola, arbete, vård och omsorg.

Kontakt med vägledaren sker via telefon.
08-123 350 16
Fredagar, 9.00-16.00. Lunchstängt 11.30-12.30. 

Du kan ringa direkt eller boka en telefontid på 1177 e-tjänster.
> 1177

​När du loggat in, klicka på "Hitta och lägga till" efter Mottagningar.
Skriv "StoCKK och sen SÖK.
Välj StoCKK, Stockholm center för kommunikativt och kognitivt stöd.
Välj "Boka tid direkt".

Obs! 23/11, 7/12, 28/12 och 4/1 2019 är vägledningen stängd.

Om du ringer direkt, utan att boka en telefontid, och vägledaren inte svarar, kan du lämna ett meddelande på telefonsvararen. Hon hör av sig närmast följande fredag då hon är i tjänst.

Flerfunktionsnedsättning

Till Camilla Gustafsson kan du vända dig för att få information om samhällets vård- och stödinsatser för vuxna personer med flerfunktionsnedsättning.
 
Med flerfunktionsnedsättning menas medelsvår till djupgående intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning) och grav rörelsenedsättning. Orsak och diagnos varierar mycket. Flerfunktionsnedsättning leder till stora begränsningar med kommunikation och förflyttningar och att man har behov av att personer i ens närhet hjälper till med vardagens alla sysslor.  

Vägledningen sker främst via telefon. Vid behov bokar vi ett möte på Forum Funktionshinder.
Camilla Gustafsson
Vägledare
08-123 350 12


Frågetjänst

På Forum Funktionshinder finns även en frågetjänst som kan svara på generella frågor kring samhällets stöd för personer med funktionsnedsättning.
> Frågetjänst