Tolkbolag

Tolkcentralen anlitar upphandlade tolkbolag till uppdrag inom området vardagstolkning och som utförs inom Region Stockholm.


​​Tolkbolag med teckenspråkstolkar:
1. JTolkforall AB
Webbplatswww.tolkforall.se

2. LW Tolkservice AB
Webbplats: www.lwtolk.net

3.Tecken & Tolk Sverige AB
Webbplats: www.teckentolk.se

​4. Janne Lundbergs Teckenspråkstolkning Tolkkonsortium
Webbplats: www.teckensprakstolk.org

5. Tolkservice Profession TI AB
Webbplatswww.tsp-ab.se 

6. Auktoriserad Tolk Sverige AB
Webbplats: www.a-tolk.se

Tolkbolag med dövblindtolkar:
1.Tecken & Tolk Sverige AB
Webbplats: www.teckentolk.se

2. Auktoriserad Tolk Sverige AB
Webbplats: www.a-tolk.se

3. Tolkservice Profession TI AB
Webbplatswww.tsp-ab.se 
 

Tolkbolag med skrivtolkning/skrivtolkning med inslag av tecken som stöd (TSS):
1.Svensk skrivtolkning AB

Webbplats: www.skrivtolkning.se

2.Stockholmstolkarna AB
Webbplats: www.stockholmstolkarna.se

3. Tolkservice Profession TI AB
Webbplatswww.tsp-ab.se

Tolkbolag med skrivtolkning på distans:
1.Svensk skrivtolkning AB
Webbplats: www.skrivtolkning.se

Tolkbolag med tolkstödjare:
1. JTolkforall AB
Webbplatswww.tolkforall.se  

2.Stockholmstolkarna AB
Webbplats: www.stockholmstolkarna.se

Beredskapstolk vid akuta situationer (sjukvård, socialtjänst eller polis):
1. Tolkservice Profession TI AB

Telefon: 08-123 359 50. Om Tolkcentralen är obemannad kopplas du automatiskt vidare genom tryckval * (stjärna) till tolkbeställningen på 1177 Vårdguiden.