Kan jag välja en särskild tolk till ett tolkuppdrag?

​Ja, du kan önska en särskild tolk till din beställning. Tänk på att du endast kan önska tolkar/tolkbolag som är upphandlade inom den specifika tolkmetoden till exempel teckenspråks-, dövblind-, eller skrivtolkning, tecken som stöd (TSS) eller tolkstödjare. 

Om du har önskemål om flera olika tolknamn är det viktigt att du meddelar dem till Tolkcentralen. När du önskar särskilda tolknamn behöver Tolkcentralen ha både för- och efternamn på tolken, så att Tolkcentralen kan tillfråga rätt tolkbolag inom aktuell tolkmetod. Om den önskade tolken eller tolkbolaget inte kan kommer Tolkcentralen att söka efter annan tolk.

Det är viktigt att ditt önskemål på tolk framkommer vid ditt första beställningstillfälle så att Tolkcentralen har möjlighet att kunna administrera detta. 

I de fall inget önskemål om särskild tolk eller tolkbolag inkommer till Tolkcentralen vid första beställningstillfället kommer sedvanlig rangordning att gälla.