Hur avbokar jag tolk?

Du kan avboka din tolkbeställning via sms, epost, bild-, text-, taltelefon eller via Tolkportalen.

All kontaktinformation finns under fliken "Kontakta oss". 

Vänligen meddela alltid Tolkcentralen om du inte behöver tolk senast två dagar före tolktillfället. Om avbokningen når Tolkcentralen mindre än 24 timmar måste Tolkcentralen ersätta tolkbolaget för det inställda tolkuppdraget.