Uppföljning och synpunkter

Det är viktigt för oss att veta vad du tycker om din habilitering och vi tar gärna emot idéer och förslag. Det betyder mycket för vår verksamhets utveckling. Om du är missnöjd med habiliteringen är det också viktigt att vi får reda på det. Vänd dig då till det center du besökt. Det finns också myndigheter och organisationer som mer formellt utreder klagomål eller anmälningar.

Patientens upplevelse

Habilitering & Hälsa använder en enkel enkät för att ta reda på hur du som patient upplever den habilitering du fått. Enkäten besvaras vanligen i samband med ett besök, men kan även göras här på webben.

> Enkät för patienter som är barn (0-17 år)

> Enkät för patienter som är vuxna

Synpunkter

Om du har synpunkter eller förslag på hur vi kan förbättra vår verksamhet kontakta oss via e-post eller telefon.

E-post: habilitering.slso@sll.se
Telefon: 08-123 350 10

Telefonnumret går till Forum Funktionshinders frågetjänst, som har öppet mån-fre 8.30-16.30.

Klaga direkt till personalen

Om du är missnöjd med de insatser, eller ett bemötande, du får från Habilitering & Hälsa är det bra att i första hand vända sig till den person på det center du har varit i kontakt med. I de flesta fall kan man på så sätt reda ut klagomål och eventuella missförstånd direkt.

Om du inte vill kontakta den personen eller om det inte går att komma överens kan du vända dig till chefen för enheten. Det går också att vända sig till sektionschefen, det vill säga den som är ansvarig för habiliteringen inom ett verksamhetsområde.
> Ledning

Du kan också skicka dina synpunkter eller klagomål till Habilitering & Hälsa via brev eller e-post. Du hittar adress och e-postformulär i länken nedan.
> Kontakta oss

Oavsett till vem man vänder sig till kan det vara bra att be om att få skriftliga svar för att undvika missförstånd.

Myndigheter och organisationer för klagomål och anmälan

Det finns också andra insatser man kan kontakta. Vart man ska vända sig beror på vad man är missnöjd med och vad man vill ha hjälp med.

Om du vill framföra klagomål, synpunkter eller rådgöra med någon utanför habiliteringen kan du kontakta patientnämnden som är en fristående och opartisk instans. Du kan läsa mer om patientnämnden och hur du får kontakt med dem på deras webbplats.
> Patientnämnden

Anser du att du har fått fel behandling kan du göra en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Myndigheten kan då utreda händelsen. Läs mer om detta på Ivos webbplats. 
> Inspektionen för vård och omsorg

Patientförsäkringen utreder anmälningar om skador. Du kan läsa mer om detta på deras webbplats.
> Patientförsäkringen LÖF​

På Funktionshindersguidens webbplats finns mera utförlig information om olika vägar för att framföra klagomål.
> Service, bemötande och klagomål på Funktionshindersguiden