Vardagsfärdigheter

Vardagsfärdigheter är det som vi människor behöver kunna för att klara oss själva och delta i samhällslivet. Det kan vara att åka buss, klä på sig, tvätta sig, äta eller borsta tänderna.

Vardagsfärdigheter är ett mycket stort område. Det innefattar alla aktiviteter och kunskaper som vi behöver för att leva självständigt och delta i sociala sammanhang. Vilka adaptiva färdigheter man kan förvänta sig av en person beror på personens ålder. Att ett litet barn inte kan klä på sig är inte konstigt, men om en vuxen inte kan det, saknar hon eller han en viktig adaptiv färdighet.

Barn och unga 

Många adaptiva färdigheter är en förutsättning för att ett barn ska kunna delta i olika vardagliga situationer och sammanhang. Dessa färdigheter ger en möjlighet till större delaktighet. Till exempel är det lättare för ett barn med autism att gå i en vanlig skolklass om hon eller han kan gå på toaletten själv. Många barn gör lättare framsteg i de adaptiva förmågorna än inom socialt samspel och kommunikation. Därför kan man börja med att fokusera på de adaptiva förmågorna, för att sedan gå över till områden som är svårare för barnet.

Att träna vardagsfärdigheter hos barn och ungdomar kan handla om att lära sig ta hand om sig själv och sitt vardagsliv. Det kan vara att klä på sig, ta hand om sin hygien, hålla ordning på sina saker och planera sin tid. För många tar det lång tid innan allt det här fungerar och en del behöver extra stöd och träning.

Vuxna

Hos vuxna kan brister inom vardagsfärdigheter visa sig i svårigheter att sköta hemmet och att hålla rent eller ha ordning på sin privatekonomi. Långt ifrån alla med autism har svårigheter, men det finns också de som har stora problem. En del personer har så omfattande problem att de behöver stöd i hemmet.

Habilitering och Hälsas insatser

Insatserna kan handla om att öva på vardagsfärdigheter och att tillhandahålla hjälpmedel av olika slag. Det kan också vara viktigt att se till att anpassa omgivningen och att nätverket runt personen med autism får kunskap om hur personen bör bemötas.

Utöver individuella insatser erbjuder habiliteringen dessutom kurser, utbildningar och föreläsningar där information ges om hur man kan arbeta med att förbättra individens förmåga till att självständigt kunna ta hand om sin personliga vård.

Kommunikativa och kognitiva hjälpmedel

På Habiliteringens resurscenter ger vi stöd till personer som har kommunikativa eller kognitiva svårigheter. Vi kan också ge stöd till anhöriga och nätverk.