Stöd och insatser

Det finns olika former av stöd och insatser till den som har en autism. Vilket stöd som ges beror på behoven hos den enskilda personen och hans eller hennes omgivning.

Med ett gemensamt ord kallas stöd och insatser för habilitering. Habiliteringens syfte är att ge barn, ungdomar och vuxna med en funktionsnedsättning bästa möjliga funktionsförmåga och bästa möjliga förutsättningar för delaktighet i samhället.

En del stöd och insatser sker inte alltid som en del av ett individuellt habiliteringsarbete. I stället kan det handla om att skolpersonal skaffar sig mer kunskap eller att föräldrar skapar nätverk med andra för att dela erfarenheter. Det finns också stöd som är rent ekonomiska eller praktiska och som inte är habilitering, till exempel vårdbidrag eller färdtjänst. Funktionshindersguidens webbplats kan du läsa mer om rättigheter, lagar och bidrag. 

> Funktionshindersguiden

> Övergripande om Habilitering & Hälsas insatser