StoCKK - Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd

På StoCKK kan du få information, utbildning och konsultation inom kommunikativt och kognitivt stöd.
 

På onsdagar har vi öppet hus i vår visningsmiljö. Då är alla välkomna utan anmälan eller remiss. Läs mer under Öppet Hus

Öppet Hus är nu igång i våra nya lokaler på Sabbatsberg. 

En nyhet i höst är att Forum Funktionshinders bibliotek numera finns i samma lokaler.

Ny adress: Sabbatsbergs sjukhus, Olivecronas väg 5, plan 1. Ingång genom huvudentrén, följ sedan skyltar mot punkt C där hiss och trappor finns.

Varmt välkomna! 
 


Du som har en kommunikativ och/eller kognitiv funktionsnedsättning kan komma till oss på ett bokat besök för konsultation och rådgivning. För detta behövs remiss från behandlande personal inom Habilitering & Hälsa, psykiatri eller primärvård. På StoCKK finns även Språkotek och Datateket där du kan låna material och få tips på appar och datorprogram. Läs mer under Bokat besök

Vi erbjuder även kurser och handledning kring kommunikativt och kognitivt stöd till olika målgrupper. Läs mer under Kurser

    

  

08-123 351 50

Telefontid
Måndag, onsdag, torsdag och fredag
09:00-11:30

Olivecronas väg 5, punkt C, plan 1
113 61 Stockholm
StoCKK ligger på plan 1
Vägbeskrivning
StoCKK - Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd, Olivecronas väg 5, 113 61 Stockholm
Vad är kommunikation och kommunikativt stöd?

Vad är kommunikation och kommunikativt stöd?

Kommunikation är ett överförande av ett budskap från en individ till en annan. Denna vida syn på kommunikation innebär att allt som en individ gör, omedvetet eller medvetet, kan kommuni­cera någonting bara det finns en mottagare, som omedvetet eller medvetet, upp­fångar budskapet och tolkar det

Läs mer om kommunikation och kommunikativt stöd
Vad är kognition och kognitivt stöd?

Vad är kognition och kognitivt stöd?

Kognition är ett samlingsnamn för hjärnans arbete med uppmärksamhet, perception, minne, språk, tänkande och problemlösning. Kognition omfattar även så kallade exekutiva funktioner, så som att planera, skifta, sålla, prioritera samt hämma irrelevant beteende.

Läs mer om kognition och kognitivt stöd