Safiren – boende för barn

Ett alternativ för er familj

Safiren är en en länsövergripande landstingsverksamhet​ för barn upp till 18 års ålder, med omfattande funktionsnedsättningar och stora medicinska omvårdnadsbehov.

Vi kan vara ett alternativ till vistelse i hemlik miljö när kommunens egna resurser inte räcker till.
 
Vid intresse och förfrågningar är ni välkomna att höra av er för att boka tid för ett besök hos oss på Safiren. Placering sker i samråd med barnets hemkommun.

08-123 351 97
Tallåsvägen 136
186 51 Vallentuna
Vägbeskrivning

Stödjande verksamheter

Habilitering & Hälsa har ett flertal verksamheter som kan vara komplement till den insats vi ger. En del av dem är öppna, andra kräver remiss.

Stödjande verksamheter

Kalendarium

Inom Habiliteringen hålls det många inspirerande och lärorika föreläsningar och kurser. De riktar sig till personer med funktionsnedsättningar, anhöriga, yrkesverksamma samt övriga intresserade.

Kalendarium