Så arbetar vi

Att leva med en funktionsnedsättning kan innebära att man är beroende av andras stöd i sitt dagliga liv. Oavsett om funktionsnedsättningen är medfödd eller förvärvad kan detta prägla vardagen och sättet att se på sig själv. Detta kan medföra en extra sårbarhet för att få olika former av psykiska problem.

För att få psykoterapi på Linden behöver du först vända dig till ditt habiliteringscenter. Där görs en bedömning av psykolog eller kurator. Om bedömningen visar att du kan ha nytta av psykoterapi, skickas en remiss till oss på mottagningen.

Väntetiden kan variera, men när du kommit fram i kön kontaktar vi dig och bokar några inledande samtal. Efter dessa samtal bestämmer vi tillsammans hur vi går vidare. För det mesta går man en gång i veckan, 45 minuter per gång. Ibland är psykoterapin tidsbegränsad från början, eller så finns ingen tidsgräns inledningsvis.

Vissa personer har lätt för att uttrycka vilka mål och förväntningar man har med psykoterapin. För andra kan detta vara svårare. Tillsammans med terapeuten kan man då hitta sätt att uttrycka det svåra. I psykoterapi kan du lära känna dig själv bättre och förstå varför du mår dåligt. Tillsammans med terapeuten kan du pröva dig fram till nya förhållningssätt.

Det är viktigt att du är motiverad till att gå i psykoterapi. Det innebär en satsning att komma varje vecka, även då det känns motigt. Vår erfarenhet är att det underlättar om du under pågående psykoterapi har gott stöd från familj, eller andra viktiga personer i din omgivning.

Terapeuterna har förstås tystnadsplikt.

Psykoterapin är avgiftsfri.

Hör av dig om du har några frågor eller andra funderingar.