Psykoterapimottagningen Linden

Psykoterapimottagningen Linden erbjuder psykoterapi för personer med olika former av funktionsnedsättningar, främst intellektuell funktionsnedsättning, men även medfödda och omfattande rörelsehinder,
förvärvade hjärnskador, eller sjukdomar som ger en stor kvarstående funktionsnedsättning. 

Vi som arbetar på mottagningen har psykoterapeutisk kompetens och lång erfarenhet av
att möta människor med dessa funktionsnedsättningar.

För att få komma till oss behövs en remiss från ditt habiliteringscenter. Du behöver tillhöra någon av LSS personkretsar. Mottagningen tar emot personer med autism eller ADHD endast när de också har en intellektuell funktionsnedsättning. Vi har åldersgränsen 18-65 år. Insatserna är avgiftsfria.

08-123 350 80

Måndag, onsdag, torsdag och fredag 09.00-15.00, lunchstängt 11.30-13.00

OBS! Under tiden 20 maj 2019 - 30 juni 2019 är våra telefontider måndag, onsdag, torsdag och fredag 09:00 - 12:00.

Olivercronas väg 7, entréplan
113 61 Stockholm
Vägbeskrivning
Olivecronas väg 7, 113 61 Stockholm

Det råder för närvarande remisstopp till Psykoterapimottagningen Linden. 
Vi har idag inte någon prognos för hur långt remisstoppet kommer vara.
Avstämning sker månadsvis.

När remisstoppet kan hävas kommer vi  att informera om detta. 

Psykoterapimottagningen Linden

Fr o m den 15 oktober finns Psykoterapimottagningen Linden i tillfälliga lokaler
Olivecronas väg 7 plan 0.

Hitta till oss med hjälp av Google maps