Prisma - introduktionskurs för vuxna med autismspektrumdiagnos och deras närstående

Prisma är en introduktionskurs för vuxna som fått en autismspektrumdiagnos (ASD) och deras närstående. Kursen har skapats i ett samarbete mellan Habilitering & Hälsa och psykiatrin i Stockholms läns landsting och erbjuds inom båda verksamheterna. Syftet är att ge deltagarna grundläggande kunskaper om ASD, ökad förståelse och acceptans för det särskilda sättet att fungera, råd om enkla strategier som underlättar i vardagen och information om vilket ytterligare stöd som finns. Kursen ges i grupp, men med hänsyn till att deltagare kan ha svårt för gruppsituationer.

Teman i Prisma introduktionskurs

 • ​Introduktion till ASD
 • Ett annat sätt att fungera
 • Må bra i vardagen
 • Vem kan ge stöd med vad

Gruppens upplägg

 • Prisma ges vid vissa habiliteringscenter i länet. Den erbjuds även vid vissa psykiatriska enheter till personer som fått sin diagnos där. 
 • Deltagare är 5-15 personer med ASD och lika många närstående. Kursen leds av två erfarna gruppledare. 
 • Kursen är upplagd som föreläsningar med möjlighet till erfarenhetsutbyte. Om man så önskar kan man bara lyssna, man måste inte delta i diskussionerna. 
 • Kursen löper över fyra veckor, ett tillfälle per vecka. Varje tillfälle varar två timmar inkl. paus. 
 • Före kursstart träffar du en kursledare som bedömer om Prisma är rätt insats för dig. Du får fylla i formulär före och efter kursen. För deltagaren innebär det totalt sju besök. 
 • Kursen är helt kostnadsfri. 

Intresseanmälan 

Om du är intresserad av att delta kan du kontakta din behandlare på ett av Habilitering & Hälsas habiliteringscenter. Du som nyligen fått en ASD-diagnos inom psykiatrin kan anmäla intresse till din behandlare där. Om Prisma inte erbjuds vid den enhet du kontaktar kan du hänvisas till en annan mottagning. Du får fylla i en intresseanmälan och blir sedan kontaktad för vidare information. 

Forskningsstudie

 • Vi utvärderar nu Prisma i ett forskningsprojekt i ett samarbete mellan Habilitering & Hälsa, psykiatrin inom Stockholms läns sjukvårdsområde samt KIND, Karolinska Institutet. 
 • Det finns möjlighet att delta i Prisma under 2018-2020 inom ramen för projektet.  
 • Syftet med forskningsprojektet är att undersöka hur nöjda deltagarna är, hur kursen går att genomföra och vilka effekter den har. Vi vill ge en säker och effektiv insats.  
 • Alla deltagare lottas till att antingen gå kursen direkt, eller gå kursen terminen därpå.
 • Före, under och efter Prisma kommer deltagarna att få fylla i ett antal formulär som en del i den vetenskapliga utvärderingen. Man kan vid behov få stöd med det. 
 • Den som deltar kan när som helst avbryta sitt deltagande.
 • Ansvarig forskare är Tatja Hirvikoski, FoUU-chef vid Habilitering & Hälsa och docent vid KIND.

Kontakt

Habiliteringscenter eller psykiatrisk mottagning besvarar frågor om enhetens kursutbud och planering av tider, lokal mm. 

Samordnare som kan besvara eventuella övergripande frågor om kursinnehåll och forskning: 
Hanna Willix, hanna.willix@sll.se
Nathaniel Hidalgo, nathaniel.hidalgo@sll.se