Habilitering & Hälsas stöd och insatser

Habilitering innebär att personer med livslånga funktionsnedsättningar får stöd och insatser för att utveckla sina förmågor och för att kompensera för de hinder som kan uppstå i vardagen.

Funktionsnedsättningarna varierar mycket mellan olika personer, från lindriga till grava, medfödda eller förvärvade. Den stora variationen speglas också i Habilitering & Hälsas utbud av insatser.

Habiliteringsinsatserna vi arbetar med har som mål att bibehålla eller utveckla:

 • Motorisk förmåga
 • Språklig förmåga
 • Förmågan att kommunicera
 • Social förmåga
 • Psykologisk förmåga
 • Förmåga att sköta sin vardag

Insatserna kan även handla om att anpassa vardagsmiljön kring en person med funktionsnedsättning så att den stämmer med förutsättningar och behov. Det kan bland annat innebära:

 • Att prova ut hjälpmedel 
 • Råd inför bostads- och annan miljöanpassning
 • Information om den egna funktionsnedsättningen
 • Samtalsstöd   
 • Information om vilket stöd och vilka bidrag man kan få från annat håll 

Vi kan även ge vägledning kring funktionsnedsättningen till närstående, berörda minderåriga, nätverk och andra berörda verksamheter kring en person med funktionsnedsättning, till exempel förskola, daglig verksamhet eller gruppbostad.