Nr 4, 2012

Tema: Teknik i habiliteringen

Teknik och habilitering

Den nya tekniken med datorer, Internet, smartphones och läsplattor har inte bara vuxit i omfång och popularitet utan dess användarvänlighet har också ökat. De enklare gränssnitten, pekskärmarna och det växande sortimentet av nedladdningsbara applikationer har öppnat stora möjligheter för personer med funktionsnedsättningar att ta del av teknikutvecklingen och därigenom ökat både sin självständighet och livskvalitet. Inom Habilitering & Hälsa ser vi tydligt hur den nya tekniken förändrar villkoren och skapar förutsättningar för utveckling både för behandlare och brukare. Vi har flera utvecklingsprojekt som bygger på nya tekniska innovationer. I projektet ”Hitta ditt sätt att ringa” undersöker man hur den nya telefonin möjliggör fjärrkommunikation, exempelvis mellan personer med hörselnedsättningar.

Inom habiliteringen har vi tidigare mest haft fokus på den nära kommunikationen mellan människor, men att nu med hjälp av exempelvis Skype kunna se varandra när man kommunicerar via telefon, underlättar för båda parter.

Tänk dig sedan hur personer med dövblindhet kan ta del av utbudet på Internet med en Iphones släta yta. Förklaringen ligger i ett litet tangentbord – en punktskriftsdisplay som trådlöst ansluts till telefonen.

I ett annat spännande projekt utvecklar man en skräddarsydd webbsida och webbkurs för ungdomar med Aspergers syndrom. Syftet är att nå även de ungdomar som trots stora behov, väljer bort det vanliga stöd som erbjuds inom habiliteringen och ge dem möjligheter att lära sig mer om sin funktionsnedsättning.

Ja, den snabba teknikutvecklingen skapar nya fantastiska möjligheter, men den innebär också utmaningar. Arbetsgruppen för teknik i habiliteringsarbetet ser förutom teknikens möjligheter också ett stort behov av kunskap och utbildning inom organisationen och även en större medvetenhet kring IT-säkerhet. Vi behöver fler tekniker, men vi ska också utbilda befintlig personal och generellt lägga vikt vid IT-kompetens när vi anställer.

I detta nummer av tidningen kan du läsa om allt det spännande som händer när det gäller teknik inom vårt område och även om hur vi som organisation ska jobba vidare med frågan.

Carina Hjelm
Habiliteringschef