Hjärnskadekoordinator – nytt uppdrag för Habilitering & Hälsa

Hjärnskadekoordinator är sedan våren 2014 en ny tjänst inom Habilitering & Hälsa med uppdrag att förmedla kunskap och information om resurser och konsekvenser av förvärvad hjärnskada.

Lena Hagelin är Habilitering & Hälsas första hjärnskadekoordinator.

– Koordinatorns uppgift är att ha kunskaper om de resurser som finns i länet inom det här området, berättar Lena. Jag ska även på olika sätt sprida information och kunskap om förvärvad hjärnskada och dess konsekvenser.

Lena ger råd och stöd via telefon, tar emot besök och vid särskilda behov kan hon också följa med vid enstaka besök hos myndigheter eller sjukvård. Hjärnskadekoordinatorn gör inte hembesök.

– En stor del av mitt arbete går till telefonsamtal och möten här på Forum Funktionshinder. Många av de personer som drabbas av förvärvad hjärnskada Hjärnhamnar mellan stolarna och vet inte var de ska vända sig för att få stöd och hjälp. Det handlar mycket om att få vardagen att fungera.

Tidigare fanns den här funktionen hos föreningen Hjärnkraft, där Lena arbetat som kanslichef i många år och fortfarande sitter en dag i veckan.

– Jag är mycket positiv till att landstinget har tagit över den här rollen. Jag tror att vi når fler på det här sättet och dessutom skapar det bättre förutsättningar för samarbete med andra vårdgivare.

Lena samarbetar mycket med både Rehabklinikerna och med Hjärnskadecenter som också finns inom Habilitering & Hälsa.