Svårt men lyckat projekt

”Ett unikt projekt, byggt på samverkan och entusiasm.” Så presenterade Habilitering & Hälsas chef Carina Hjelm Livsstilsprojektet, när det var dags för slutrapportering på Kulturhuset.

I tre år arbetade Livsstilsprojektet med syftet att stötta inaktiva personer med rörelsehinder och/eller med utvecklingsstörning att skaffa sig en mer aktiv vardag. Projektledare Linda Junker var glad, stolt och nöjd när hon berättade om projektet men betonade att hennes egen roll främst varit administrativ. – Jag har inte jobbat i själva projektet. Det har coacherna Ewa Rolén och Therese Rykatkin tillsammans med Thomas Myrberg och Gunnar Årlind gjort, sa Linda Junker. Konferensen på Kulturhuset var kanske inte en slutrapportering eftersom några riktiga slutresultat av projektets arbete ännu inte stod att finna. – Vi har inte hunnit göra någon djupdykning ännu. Projektet tog slut i januari, förklarade Linda Junker och gav istället en tillbakablick.

Behöver extra stöd
Idén till Livsstilsprojektet kom från Puffa träningscenter och från UNG:s samtalsgrupper. Personalen på både UNG och Puffa mötte många unga som var ensamma, som inte hade något att göra och som saknade kraft och förmåga att själva komma igång. Samtidigt kom signaler från föreningar och organisationer som hade försökt ordna aktiviteter för de här grupperna utan att lyckas. De hade inte fått några deltagare. – Vi insåg att det inte räckte med att det fanns aktiviteter. De här personerna behöver extra stöd för att komma igång. Därför gick vi en coachutbildning, så att vi skulle kunna bli dem som kunde hjälpa brukarna att ta steget, berättade Therese Rykatkin. Livsstilsprojektet, som kom till som ett led i det här arbetet, har finansierats av Allmänna Arvsfonden. Dessutom har man tagit vara på kunskaper och erfarenheter inom en rad tidigare projekt. Ylva Arnhoffs rapport Onödig ohälsa från Folkhälsoinstitutet nämndes flera gånger under dagen så som extra betydelsefull. Conny Bergqvist från Riks FBU, bor i gruppbostad och har stöd av personal hela tiden. Han bekräftade att om man har en utvecklingsstörning så behöver man någon som trycker på. – Man behöver hjälp att äta rätt och röra på sig. Och man behöver hjälp att bryta isolering och ensamhet, sa han.

Fick välja aktivitet
52 personer mellan 16 och 60 år från Stockholms län har deltagit under de här tre åren. Alla har medfödda eller förvärvade rörelsenedsättningar och lindrig eller måttlig utvecklingsstörning. – Det var personer som inte hade någon fritidsaktivitet men som själva var motiverade, sa Ewa Rolén. Alla som medverkade i projektet fick själva välja vilken aktivitet de ville prova och fick hjälp och tips genom en aktivitetskortlek. Coacherna letade sedan rätt på aktiviteter, bokade in och följde med personerna på aktiviteten. Det kunde vara allt ifrån bågskytte och gokart till körsång och vattengympa. – Som coacher är vårt uppdrag att stödja, att få personer att växa och att tro på sig själva. Vi ska inte säga att gör så här utan uppmana dem att ställa frågor till sig själva; Var befinner jag mig? Vart vill jag? Hur når jag dit?, förklarar Therese Rykatkin.

Kunskap om målgruppen
Hon berättade att coacherna, sin utbildning till trots, ganska snart upptäckte vad som saknades. Det coachande förhållningssätt de hade lärt sig behövde modifieras, så det passade just deras målgrupp. Det behövde anpassas till deltagarnas eventuella kognitiva svagheter, samtal måste ligga på rätt nivå, ambitionerna och stödet likaså och så behöver den som coachar ha kunskap om funktionsnedsättningar och alternativa kommunikationsvägar. – Vi beslutade oss för att skriva en metodbok som skulle passa vår målgrupp, enkel, tydlig och lättläst, berättar Therese Rykatkin. Metodboken ”En bättre väg till hälsa” med undertiteln om coachning till ett aktivare liv finns nu att köpa i Habilitering & Hälsas webbokhandel. Boken har samma upplägg som Livsstilsprojektet. I boken redogörs för rekreationscirkeln och modeller för samverkan. En trappa med sex trappsteg utgör arbetsmodellen. Det första steget, där coachen lär känna deltagaren och dess nätverk, är också det bredaste där man tillbringar längst tid. Inte förrän på steg fem är det dags att påbörja aktiviteten och på det sjätte steget har man nått toppen och där blir man förhoppningsvis kvar. Där handlar det om att fortsätta aktiviteten och bibehålla motivationen.

Hälften har fortsatt sin aktivitet
Vad Livsstilsprojektet har lett till vet ingen helt ännu men Linda Junker redovisade en del statistik över sånt som antal coachbesök och antal besök på aktiviteter. Och så kunde hon berätta, att om man räknar bort de tretton personer som avslutade sin medverkan i projektet i förtid, så kom 49 procent av de medverkande igång med någon form av aktivitet. – 19 personer var fortfarande i aktivitet när vi följde upp dem mellan tre och tolv månader efteråt. Vi lyckades med närapå hälften och häften var vår målsättning, så vi känner oss nöjda, sa Linda Junker. Habiliteringschef Carina Hjelm poängterade att Livsstilsprojektet arbetat med en svår målgrupp. – Att målgruppen har varit inaktiva personer med rörelsehinder eller utvecklingsstörning har gjort arbetet svårt, men projektet har verkligen lyckats, konstaterade Carina Hjelm stolt. När Livsstilsprojektet nu är avslutat finns ingen självklar fortsättning. – Men genom att metodboken finns kan arbetet fortsätta i det lilla, till exempel inom nätverken på gruppbostäder. Där jobbar många redan bra men ibland kör man fast och då kan boken vara bra att ta till, sa Therese Rykatkin. Coacherna Ewa Rolén och Therese Rykatkin sammanfattade sitt arbete i projektet som otroligt spännande, roligt och fantastiskt.

En väg till bättre hälsa
En väg till bättre hälsa är en metodbok för dig som arbetar med personer med funktionsnedsättning. Boken beskriver hur man coachar personer med funktionsnedsättning till en livsstilsförändring. Boken har tagits fram i ett Arvfondsprojekt kallat Livsstilsprojektet som har varit ett samarbete mellan Habilitering & Hälsa och andra intresseorganisationer i Stockholms län. Boken går att beställa på www.publicerat.habilitering.nu. Pris: 75:-