Delaktighet från början

– Kidpower passar bra in i vår syn på delaktighet och självständighet, säger Cecilia Malmström, psykolog på Habiliteringscenter Mörby för barn. Här arbetar man medvetet med delaktighet redan från förskoleåldern och i sommar startar en självständighetsgrupp för tonåringar.

Efter att psykolog Cecilia Malmström och kollegan kurator Elisabeth Thulin hört Amanda Golert hålla en kurs om Kidpower för föräldrar till unga vuxna, ville de anordna en kväll för föräldrar och barn på Habiliteringscenter Mörby för barn.
– Vi tyckte att konceptet var oerhört bra, men vi ville att kvällen skulle fokusera mer på hur barn kan förhålla sig för att inte bli lurade, än på självförsvar, berättar Cecilia. Och det blev så, kursen hade ett bra innehåll. Femtontalet barn med föräldrar bjöds in och det var tio barn som kom med en eller båda föräldrarna. Kurstillfället som pågick i tre timmar blev mycket uppskattat. – Föräldrarna var väldigt nöjda och alla barn kände sig sedda och tyckte att det var kul, säger kurator Monica Nyrén Harder, som var med under kvällen.

Säkerhetstänkande i vardagen
Före kurstillfället fick föräldrarna information om vad kvällen skulle innehålla samt lite råd kring hur de skulle förhålla sig för att barnen skulle få ut maximalt av innehållet. – Det var bra att föräldrarna var lite förberedda på innehållet, säger Cecilia. Amanda Golert pratade mycket om säkerhetstänkande i vardagen, exempelvis om hur viktigt det är att ha en säkerhetsplan, ifall man kommer ifrån varandra när man är ute. – Om man exempelvis ska åka till ett
köpcenter, kan det vara bra att innan bestämma var man ses om man kommer ifrån varandra, så att det inte finns någon tvekan om vad man ska göra, berättar Monica. Det här är sådant som oroar många föräldrar.

Ett medvetet delaktighetsarbete
Under kvällen illustrerade Amanda Golert också med sin egen kropp hur viktigt det är med kroppsspråk när man exempelvis behöver säga ifrån till en annan person. – Det var häftigt att se hur barnen tog det till sig, säger Cecilia. De kunde ju verkligen se skillnaden mellan att göra sig liten och göra sig stor. Det var en bra kväll med mycket skratt och stort allvar om vartannat. Idéerna bakom Kidpower passar också väl in i det delaktighetsarbete man håller på med på habiliteringscentret. – Ja, vi gillar tankarna bakom Kidpowers koncept, säger Cecilia. Att det är viktigt att känna till de egna gränserna för att kunna ha bra relationer med andra. Att vara delaktig innebär ju också att man har möjlighet att säga nej och sätta gränser.

Frågor med bilder
På habiliteringscentret börjar delaktighetsarbetet redan när barnen går i förskolan. – Vi använder en modell för delaktighet i habiliteringsplaneringen som fungerar bra och som vi hela tiden förbättrar och utvecklar, berättar Cecilia. Modellen innehåller ett frågeformulär med bilder som man går igenom med barnet för att öka barnets aktivitet och delaktighet under mötet. Formuläret innehåller frågor kring hur barnet tycker att det fungerar i förskolan/skolan, hur de har det på fritiden, hur det är hemma och hur kroppen mår.

Grupp för självständighet
På försommaren startar också en självständighetsgrupp för tonåringar i åldern 14-16 år med lindrig utvecklingsstörning/svagbegåvning. – Gruppen syftar till ökad självständighet, säger kurator Catrin Nilsåker Edström, som tillsammans med kollegorna sjukgymnast Anna Grenros, sjukgymnast Moa Myrberg, specialpedagog Lena Ahlmark, arbetsterapeut Pernilla Högblom samt kurator Elisabeth Thulin startar gruppen. Tonåringarna ska själva få hitta på ett namn de gillar på gruppen. Alltsammans börjar med ett dagkollo under tre dagar och sedan är tanken att gruppen ska fortsätta att träffas i höst. Då har man också förberett genom en föräldraträff där man berättat om syftet med gruppen. Projektet är bland annat inspirerat av arbetsmaterialet ”Vingar som bär” ett transitionsinriktat material utarbetat av RBU och landstinget i Uppsala län. – Det är också en naturlig följd av vårt delaktighetsarbete, förklarar Catrin. Syftet är att tonåringarna ska bli mer trygga med sig själva och klara nya miljöer och utmaningar, exempelvis genom att lära sig att åka kommunalt. Det är fem tonåringar med i gruppen och under kollodagarna ska vi bland annat laga mat tillsammans, planera matsäck, åka buss till en badplats och avsluta med en dag som innehåller både lunch på McDonalds och gympa på Friskis & Svettis.