En "livskompass" är bra att ha

Att få verktyg för att hantera sin oro och stress gör livet lättare. – Jag tycker att ACT har lärt mig mycket. De negativa tankarna finnas där, men jag försöker att inte bry mig så mycket om dem, säger Adriana Ungureanu Fodorea.

Adriana Ungureanu Fadorea och Christina Brusell har båda varit med i Dövteamets ACT-grupp.

Christina såg inbjudan på anslagstavlan när hon besökte Dövteamet och nappade direkt.

– Jag blir tyvärr ofta väldigt stressad och behöver lära mig hantera det bättre. När jag såg inbjudan till ACT tänkte jag att det skulle passa mig.

Adriana visste inte så mycket om stress innan hon var med i gruppen.

– Jag kommer från Rumänien och där har jag aldrig fått sådana kunskaper. Nu förstår jag bättre varför jag känner mig som jag gör ibland och även vad jag kan göra åt det. Den här kunskapen är kopplad till allt i livet, till hälsan, fritiden, jobbet och familjen.

Stress i vardagen

- Det är tufft att leva med hörsel-
nedsättning. Ingenting är självklart,
säger Christina Brusell.

För Christina är stressen ofta kopplad till att hon är döv.

– Det kan handla om ett viktigt möte på jobbet där jag inte har tillgång till tolk. Då får jag kanske en skriftlig sammanfattning efteråt, men det är inte samma sak. Det gör att jag blir osäker. Det uppstår många sådana situationer i vardagen och det skapar stress.

Även Adriana upplever att det skapar mycket stress att vara döv.

– Det blir dubbel språkförbistring för mig. Jag får information på byråkratisk svenska som jag inte förstår och då kan det bli väldigt krångligt. Jag behöver information på lättläst svenska ibland, men alla dessa steg i kommunikationen tar tid och skapar stress.

En envis apa

Både Adriana och Christina tycker att gruppen varit bra.

– Det jag fick lära mig i gruppen gav stora resultat i början, säger Christina. Det kändes skönt att få verktyg att hantera oron och stressen med. Men jag märker att jag inte får sluta öva, då blir det sämre igen. Jag försöker exempelvis tänka på att vara närvarande när jag diskar och inte låta tankarna störa mig.

Adriana tycker att hon har fått lättare att hantera sin oro.

– När jag blir ledsen och orolig, exempelvis för att jag är arbetslös, försöker jag att tänka på min familj och då blir jag lugn igen. Men apan är där och tjatar hela tiden (de negativa tankarna), skrattar Adriana. Den är envis.

De delar många erfarenheter av att känna sig utestängda, missförstådda och ibland förfördelade.

Adriana Ungureanu Fadorea
kommer från Rumänien och
upplever att hennes funktions-
nedsättning skapar mycket
stress. Det blir dubbel språk-
förbistring för mig, säger hon.

– Det är tufft att leva som döv, säger Christina. Ingenting är självklart. Men samtidigt är det som vi fått lära oss i ACT, något vi måste acceptera och istället försöka fokusera på det som är möjligt att förändra. 

Adriana hade gärna fortsatt med ACT. 

– Jag behöver mer. Mer tips och mer kunskap. Jag känner att jag blir stärkt av att lära mig saker. Förut tänkte jag att all min oro och mina tankar var en del av mig, nu ser jag dem mer som något utanför mig själv. Men det här är inget man lär sig över en natt, man behöver påminna sig och arbeta vidare hela tiden.

Livskompassen

I ACT-gruppen har Christina och Adriana fått lära lära sig att använda en modell, en så kallad livskompass, för att hålla lite kontroll på vad i livet de fokuserar mest på och om de fokuserar på sådant som också är viktigt för dem. Här finns områdena hälsa, relationer, arbete/utbildning och fritid med. Varje vecka tänker man igenom hur man ligger till i de olika områdena och hur väl resultatet matchar den önskade situationen. 

– Livskompassen är bra att göra då och då, säger Christina. Man behöver bli uppmärksam på hur man prioriterar och om man gör val som ligger nära det man tycker är viktigt.

– Jag brukar göra livskompassen regelbundet, säger Adriana. Då håller jag koll på mig själv och ofta ligger jag nära mina önskningar om hur livet ska vara.