ACT på Dövteamet

I ACT (Acceptance and Commitment Therapy) får deltagarna lära sig att acceptera det som de inte kan förändra, fokusera på vad som är viktigt i livet och lära sig hantera energikrävande negativa känslor som oro och ångest. – Det är ett spännande sätt att arbeta med människor som är utmanande och utvecklande för både gruppledare och deltagare, säger psykolog Maria Midbøe på Dövteamet där man haft en första grupp med ACT-tema.

På Dövteamet och Dövblindteamet arbetar man med en variant på ACT-terapi, med namnet ”ACT - Att hantera stress och främja hälsa”, som är anpassad för grupper.

Maria Midbøe, psykolog, och Marie Aspensjö, kurator, (med steg 1-utbildning i psykoterapi) har under hösten 2013 arbetat med ACT i en grupp med fyra döva personer.

Anpassat till svenska förhållanden

Från början användes ACT främst som individualterapi, men terapin har sedan utvecklats till att också kunna användas i grupper. Den svenske psykologen Fredrik Livheim håller gruppledarkurser för personalgrupper som i sitt arbete har användning för ACT. Några kollegor från Dövteamet och Dövblindteamet, bland andra Maria Midbøe och Marie Aspensjö har gått kursen.

– Det har varit en resa på flera sätt, säger Maria Midbøe. ACT är en utmanande terapi, som gör att man får tänka om på många punkter. 

Man hade sett att det fanns ett behov hos flera i målgruppen att få verktyg för att hantera stress och då valde man att satsa på ACT.

– Att leva som döv innebär att möta stressfulla situationer precis som alla andra men ibland kan stressen i dövas liv vara extra hög då en stor del av samhället fortfarande inte är tillgängligt för alla döva.

- Man får bland annat lära sig att
stå ut med jobbiga känslor och
tankar, utan att låta dem ta över,
förklarar Marie Aspensjö.

Några av huvudingredienserna i ”ACT– Att hantera stress och hälsa,” handlar om att lära sig att skilja på vad man behöver acceptera i livet och vad som kan förändras, identifiera hur man vill leva sitt liv, hitta sätt att förhålla sig till ofrånkomliga svårigheter i livet samt lära sig att hantera eventuella svåra minnen och upplevelser från det förflutna.

– Innehållet utgår ifrån detta och är en blandning av teori och upplevelsebaserade moment, berättar Marie Aspensjö och visar manualen för programmet.

– Man får bland annat lära sig att stå ut med jobbiga känslor och tankar, utan att låta dem ta över, förklarar Marie och ger ett exempel.

– Säg att du ska hålla en föreläsning och är nervös för det. Oron för att du ska misslyckas och tankar på hur det ska gå, om vad åhörarna ska tycka och så vidare, snurrar runt i huvudet.

– Om du då försöker förtränga de här tankarna eller argumentera emot dem, går en massa energi åt till det, energi som du behöver för att göra det du verkligen vill, nämligen hålla din föreläsning. Den där oron och de där tankarna kan istället bara få vara där, utan att du bryr dig om dem eller försöker göra något åt dem.

Acceptans och vägval

Maria menar att med ACT blir det också tydligare att man ska göra saker för sig själv och inte vad andra förväntar sig. Det här gäller för alla delar i livet; kropp och hälsa, arbete, utbildning och familj. Gruppen på Dövteamet har bestått av fyra deltagare som träffats vid fyra tillfällen under tre timmar.

– Syftet har varit att minska stress. Ett av tillfällena handlar därför om vad stress är för något, både fysiskt och psykiskt, vad det beror på och hur det tar sig uttryck, berättar Maria. Stress kan bero både på inre och yttre faktorer, det senare kan man kanske påverka, medan de inre faktorerna är svårare. 

Resterande träffar har man fokuserat på acceptans av det man inte kan förändra i sitt liv, hantering av inre negativa förnimmelser och tankar och på att tänka kring vad som är viktigt i livet. För att kunna gå vidare och se vad som verkligen är viktigt, kanske sysselsättning eller relationer och som går att förändra, så måste man först acceptera det som inte kan förändras.

ACT handlar om upplevelser

Programmet bygger mycket på upplevelser och övningar, som är samlade på en cd, och är tänkt att ges till alla gruppmedlemmar. Den går att översätta till teckenspråk, men det kräver särskild kompetens och resurser för det som inte finns idag.

– Vi skulle verkligen behöva en anpassad manual för teckenspråkiga, säger Marie. Nu har vi jobbat en del med power point-presentationer, men det fungerar inte optimalt.

Man använder sig bland annat av rollspel och metaforer för att illustrera dynamiken mellan det inre och det yttre. ACT handlar mycket om upplevelser och inte bara om förklaringar.

– Upplevelsen är jätteviktig. Det som är svårt att ta till sig rent teoretiskt kan landa om man upplever det i kroppen.

Marie och Maria försöker också att öva själva för att inte tappa det de lärt sig i sin gruppledarutbildning.

– Det är viktigt att själv göra övningarna för att förstå hur det är för deltagarna.

En tjattrande apa

Ett rollspel man gjorde i gruppen bestod av att Maria låtsades vara busschaufför, medan Marie fick vara de oroande och stressande tankarna som hela tiden försökte få uppmärksamhet. Här blir det tydligt vad som händer om man lyssnar på dem. Att man kanske riskerar att köra i diket eller välta bussen. Här gäller det att varken stanna eller backa, utan att fortsätta på den väg man bestämt sig för.

- ACT är en utmanande terapi, som
gör att man får tänka om på många
punkter, säger Maria Midbøe.

En annan bra metafor är att de negativa tankarna eller oron liknas vid en tjattrande apa som man har på sin axel.

– Apan är ofta värderande och talar om för oss om vi är bra eller dåliga, säger Marie. Det kan hjälpa att tänka ”nu är det apan som tjattrar och den behöver jag inte lyssna på”. 

En konsekvens av negativa känslor som oro, dålig självkänsla eller stress, är att man undviker de situationer som ger upphov till sådana känslor, något som kan leda till att man avstår från en mängd viktiga saker i livet.

– Det kan innebära att man inte säger ifrån, att man inte vågar söka ett jobb eller att man isolerar sig, beroende på vilka situationer man upplever som svåra, säger Maria. Det här undvikandet vill man komma åt. Det handlar mycket om att flytta de negativa tankarna och oron utanför sig själv. Att förstå att de inte är en del av ens identitet, utan något som kommer av tidigare negativa erfarenheter.

Rutiner i vardagen

Ett sätt att minska stressen är att vara närvarande i nuet, istället för att oroa sig för något annat.

– ACT är besläktat med mindfulness, att verkligen känna in nuet och vara i stunden. En del tycker att det är svårt, men det gäller att få in rutiner i vardagen. Man kanske kan tänka på det varje gång man borstar tänderna eller diskar, säger Marie.

Mellan gångerna fick deltagarna uppgifter och övningar de skulle göra, bland annat för att träna på att vara i nuet. Många av övningarna kan vara till hjälp i vardagen när man vill bryta negativa mönster med hjälp av ACT.

– Kursen börjar egentligen när man går hem och ska omsätta det man lärt sig, till förändring i vardagen. ACT innebär en utmaning, ett annat sätt att tänka och förhålla sig till livet. Det behöver man träna på.

Trots vissa praktiska svårigheter med manualen för den här målgruppen har ACT-gruppen varit väldigt bra. 

– Vi gjorde en utvärdering vid jul och alla deltagarna var nöjda och några vill helst gå en omgång till. Vi ser att upplägget och metoden är något som alla kan ha nytta av.