Nr 1, 2013

Tema: Habilitering i förändring

Vad gör vi och varför

Första kvartalet på det nya året har hunnit passera, men det är inte så länge sedan den nya beställningen och verksamhetsplanen blev klar. Beställningen innebär en utmaning kopplad till krav på volymökningar när det gäller antalet besök, framför allt under 2014. Det innebär att vi framöver måste lägga stort fokus på analys och utveckling av arbetsprocesserna, men också utveckla nya arbetssätt. 

Vi behöver också bli ännu bättre på att samverka med andra huvudmän och samordna insatser. För att lyckas med detta behöver Habilitering & Hälsa bli tydligare med vårt uppdrag – med vår kompetens och med vad vi kan erbjuda. För att samverka behöver man ha förståelse för varandras uppdrag. Här är det fortsatta arbetet med habiliteringsprogrammen viktigt.

Målet är nöjda brukare och det ska vi leva upp till – men inte själva utan tillsammans med andra vårdaktörer. Stöd och behandling måste fungera på alla nivåer och hos alla inblandade vårdgivare.

I det här numret av tidningen beskrivs och skildras viktiga delar av Habilitering & Hälsas verksamhet. Syftet är att belysa hur och varför vi arbetar som vi gör, hur vårt uppdrag ser ut och hur det gränsar till andra huvudmäns, vad som ligger till grund för vår verksamhet och vilka frågor som vi tycker är allra viktigast att arbeta med just nu. Givetvis finns det områden som inte har fått plats här, inte för att de är mindre viktiga utan därför att de är så stora att de förtjänar ett eget tema, exempelvis frågor inom det neuropsykiatriska området.

Förutom en intervju med mig kan du bland annat läsa om förändringar inom sjukgymnastiken och om vad forskningen, den beprövade erfarenheten och den personliga upplevelsen säger om vad som är effektiv träning, om samverkan i skolan och om habiliteringens roll där, om delaktighet, om övergången mellan barn- och vuxenhabilitering och om mycket mer.

Du får möta medarbetare med olika professioner, forskare, brukare och anhöriga som alla ger sitt perspektiv. Det är ett brett och ambitiöst nummer där vi velat täcka in viktiga delar av vårt område och samtidigt belysa svåra frågor och komplexa områden, där vi fortfarande arbetar för att hitta de bästa lösningarna och svaren.

Carina Hjelm
Habiliteringschef