Om webbplatsen

Målet med habilitering.se är att skapa kännedom om Habilitering & Hälsa och våra verksamheter samt att sprida kunskap om funktionshinder.

Mål och syfte

Webbplatsen habilitering.se ägs och finansieras av Habilitering & Hälsa. Habilitering & Hälsa är en resultatenhet inom Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) som är en del av Stockholms läns landsting (SLL). Det innebär att verksamheten är en utförarverksamhet som arbetar på beställning från landstinget och är finansierad med offentliga medel.

Habilitering & Hälsa är landstingets specialistfunktion på frågor om funktionshinder. Informationsarbetet inriktas därför både på att sprida information om och marknadsföra den egna verksamheten samt att informera om funktionshinder i ett bredare perspektiv.

Målet med habilitering.se är att skapa kännedom om Habilitering & Hälsas verksamhet och att sprida kunskap om funktionshinder. Besökarna ska erbjudas möjligheter till kommunikation och delaktighet i webbplatsens innehåll och utveckling. Habilitering.se ska även bidra till effektivare arbetsformer inom Habilitering & Hälsa.

Målgrupper

Prioriterade

  • Barn, ungdomar och vuxna som har kontakt med habiliteringen samt deras närstående.

Övriga

  • Samarbetspartners inom kommuner, landsting och övriga verksamheter
  • Intresseorganisationer
  • Studenter/praktikanter
  • Universitet & högskolor
  • Habiliteringsverksamhet i övriga Sverige
  • Övriga intresserade

Redaktionell policy

Genom webbplatsen habilitering.se ska vi skapa kännedom om Habilitering & Hälsa och våra verksamheter samt sprida kunskap om habilitering och om funktionshinder och diagnoser. Det innebär att det huvudsakliga innehållet är en beskrivning av habiliteringen samt information om och kommunikation med våra verksamheter.

Webbplatsen ska dessutom informera övergripande om funktionsnedsättningar.

För information som är av stort intresse för dem som får insatser från Habilitering & Hälsa, men där våra samarbetspartners är ägare av innehållet, ska webbplatsen länka vidare.

Arbetet med webbplatsen ska ske i enlighet med följande:

  • Habilitering & Hälsas webbpolicy
  • Vägledning för webbutveckling - Webbriktlinjer för offentlig sektor från E-delegationen
  • EU:s kvalitetskriterier för hälso- och sjukvårdsinformation

​​Ansvar

Arbetet med innehållet på webbplatsen sker inom flera olika verksamheter i habiliteringen. Längst ned på varje sida kan du se vilken webbredaktör som är ansvarig för respektive sida.

Webbplatsansvarig

Webbplatsansvarig är Katarina Kindwall, Samordnare information och kommunikation, på Forum Funktionshinder inom Habiltering & Hälsa. Webbplatsansvarig har det övergripande ansvaret för webbplatsen vilket innebär innehåll, struktur, navigering, design, funktionalitet och drift. I ansvaret ingår dessutom att verka som controller för det informationsinnehåll som finns på webbplatsen, i enlighet med webbpolicyn.

katarina.kindwall@sll.se 
08-123 350 09