Adhd

Adhd är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som innebär att man har svårt att vara uppmärksam och koncentrerad och att man har svårt att kontrollera sina impulser. Förut trodde man att adhd bara fanns hos barn, men idag vet man att adhd också finns hos ungdomar och vuxna.

Adhd är en förkortning som står för Attention Deficit Hyperactivity Disorder, på svenska uppmärksamhetsstörning/hyperaktivet. Symtomen varierar mycket och olika personer med adhd kan ha väldigt olika problem. Problemen förändras i takt med åldern och beroende på vilken miljö personen rör sig i.

Överaktivitet vanligt hos små barn

Den tydligaste svårigheten hos många små barn med adhd är att de är överaktiva. De är ständigt i rörelse, de hoppar, springer och klättrar. Barnets humör kan svänga snabbt och små problem kan leda till stora utbrott. Kontakten med andra barn är ofta fylld av konflikter. De måste ha mycket tillsyn och hjälp.

Fler problem i skolåldern

Även i skolåldern ställer barnens överaktivitet till bekymmer. Barnen kan inte sitta stilla, har svårt att planera och vänta, avbryter andra och låter nästan hela tiden. I skolan märks också problemen med uppmärksamhet mer. Många skolbarn med adhd har ofta svårt att komma igång med sina uppgifter. De störs lätt och hoppar från det ena till det andra utan att göra något färdigt. De verkar också ha svårt att lyssna och att uppfatta instruktioner. En del barn med adhd sitter ofta i egna tankar, är inte riktigt närvarande i det som sker omkring dem och har mycket svårt att få något gjort.

Så vanligt är adhd

Olika studier av hur vanligt det är med adhd har kommit fram till olika resultat. En sammanfattning av resultaten visar att mellan tre och sex procent av barn i skolåldern har adhd.

Orsaker till adhd

Man vet inte exakt varför en del barn får adhd. Men man vet att det finns en hög grad av ärftlighet vid diagnosen. Adhd kan också orsakas av skador på hjärnan i samband med förlossningen eller under tiden som nyfödd.

Stöd

Det är viktigt att barn och ungdomar med adhd möts med rimliga förväntningar. Föräldrar och andra viktiga personer behöver få kunskap om hur man kan möta barnet för att minska de många konfliktsituationer som så lätt uppstår. En viktig del av hjälpen till barn och ungdomar med adhd är en skolsituation som är anpassad till deras behov. De behöver mer vuxenkontakt än andra, en strukturerad pedagogik och en välplanerad skoldag.

Behandling med medicin

Ibland kan behandling med medicin vara motiverad vid adhd. De läkemedel som visats vara mest effektiva och som dessutom har relativt få biverkningar är de som kallas centralstimulantia. Medicinerna har ingen botande effekt utan verkar endast under den tid behandlingen pågår.

> Diagnoskriterier för adhd (länken leder till Adhd-center)

> Adhd-center

​Fördjupande text