Om autism

I den här delen kan du läsa om olika aspekter av det som utmärker en diagnos inom autismspektrumet. Du kan bland annat läsa om hur autism yttrar sig och vad man vet om det som utmärker tänkande och minne vid autism. Du kan också läsa om vad som skiljer flickor och pojkar med autism åt.

Förändringar och termer inom autismområdet

ASD (autism spectrum disorder) är ett nytt samlingsbegrepp för olika autismdiagnoser. I den amerikanska diagnosmanualen DSM-5 har nämligen autistiskt syndrom, Aspergers syndrom och atypisk autism/autismliknande tillstånd förts samman till en övergripande autismdiagnos, autism spectrum disorder. I den svenska översättningen av DSM-5 (Mini D-5) är den engelska termen översatt till autism.

Under en övergångsperiod kommer Autismforum ha kvar de separata diagnosnamnen (autism, Aspergers syndrom, atypisk autism och desintegrativ störning). Det är de diagnosnamn som finns i den internationella sjukdomsklassifikationen ICD-10. När en autismdiagnos ställs i Sverige används vanligen kriterierna i diagnosmanualen DSM-5. Men när diagnosen ska anges i en sjukjournal, kodas den enligt ICD-10. ICD-10 kommer att revideras inom de närmaste åren och då troligen vara samstämmig med DSM-5.

De termer som används inom autismområdet är i dagsläget flera och växlar beroende på sammanhang. Till exempel används autism, autismspektrumtillstånd och Aspergers syndrom.