CPUP

CPUP på Motorik- och träningscenter

CPUP står för Cerebral Pares UppföljningsProgram. Det är ett uppföljningsprogram och ett kvalitetsregister.

Till Motorik- och träningscenter kan du som är över 18 år, och har lindrig Cerebral Pares (GMFCS I-II), komma för att fortsätta följas enligt uppföljningsprogrammet när du inte har kontakt med barnhabiliteringen längre och inte behöver kontakt med vuxenhabiliteringen. Du får ett erbjudande av barnhabiliteringen som skickar remiss till oss. Du kan också ta kontakt med oss själv (se Startsida).

Vi kallar dig regelbundet efter intervallet i CPUP, och ger dig råd om var du kan vända dig om du har behov av stöd eller behandling efter bedömningen.

Du kan läsa mer om CPUP på www.cpup.se

För dig som fått en kallelse från oss till CPUP:
Tillsammans med kallelsen får du ett formulär som vi ber dig fylla i delar av och ta med
Har du frågor inför besöket får du gärna ta kontakt med oss (se Startsida).
Behöver du avboka eller omboka tiden går det bra via telefon, e-post eller 1177.se