Träningsteam vuxen

På Motorik- och träningscenter finns ett träningsteam för vuxna från 18 år. Hos oss arbetar sjukgymnaster/fysioterapeuter och instruktörer.

Du behöver ingen remiss för att ansöka till Motorik- och träningscenter. Du kan ansöka själv eller få hjälp av vårdpersonal att kontakta oss.

Insatserna Motorik- och träningscenter ger består av tre delar, där du beroende på vad du behöver
deltar i olika delar.

Del 1

Tillsammans med sjukgymnast/fysioterapeut utformas träningsinnehållet utifrån bedömning och målsättning. Ni planerar vad du kommer att behöva för att träningen ska fungera för dig och tränar.

Del 2

Träningen utförs mer på egen hand i Motorik- och träningscenters lokaler. Instruktör/sjukgymnast/
fysioterapeut planerar tillsammans med dig regelbundna uppföljningar och ger det stöd du behöver för att arbeta vidare mot ditt mål.
Vi börjar tillsammans fundera på hur du ska kunna fortsätta träna och vara fysiskt aktiv efter
insatsen på Motorik- och träningscenter.  

Del 3

Fokus ligger på att ge dig stöd att hitta träningsalternativ utanför Motorik & träningscenter och/
eller överföring tillbaka till sjukgymnast/fysioterapeut på habiliteringscenter. Instruktör/
sjukgymnast/fysioterapeut fortsätter att följa upp tillsammans med dig.

För insatserna (del 1-3) finns det en tidsbegränsning på 12 månader.

Här finns vår folder för träningsteamen att öppna och ladda ner eller skriva ut:

> Här finns vår folder för träningsteamen


Vi som arbetar här

Fysioterapeut

Astrid Öman

Sjukgymnast

Ingrid Roslinde
Marika Rydell
Nanna Sommardahl

Instruktör

Alexander von Klopmann
Magnus Backe
Marie Hedenstedt

Film om träningsteam