Träningsteam barn

På Motorik- och träningscenter finns ett träningsteam för barn och ungdomar till och med 17 år. I teamet arbetar sjukgymnaster/fysioterapeuter och instruktörer.

Barn och ungdomar kan remitteras från något av Habilitering & Hälsas habiliteringscenter.

Insatserna Motorik- och träningscenter ger består av tre delar, där du/ditt barn beroende på vad du/ditt barn behöver deltar i olika delar.

Del 1

Tillsammans med sjukgymnast/fysioterapeut utformas träningsinnehållet utifrån bedömning och målsättning. Ni planerar vad du/ditt barn kommer att behöva för att träningen ska fungera för dig/hen och tränar.

Del 2

Träningen utförs mer på egen hand i Motorik- och träningscenters lokaler. Instruktör/sjukgymnast/
fysioterapeut planerar tillsammans med dig/ditt barn regelbundna uppföljningar och ger det stöd du/ditt barn behöver för att arbeta vidare mot ditt/hens mål.
Vi börjar tillsammans fundera på hur du/ditt barn ska kunna fortsätta träna och vara fysiskt aktiv efter insatsen på Motorik- och träningscenter.  

Del 3

Fokus ligger på att ge dig/ditt barn stöd att hitta träningsalternativ utanför Motorik- och träningscenter och/eller överföring tillbaka till sjukgymnast/fysioterapeut på habiliteringscenter. Instruktör/sjukgymnast/fysioterapeut fortsätter att följa upp tillsammans med dig/ditt barn.

För insatserna (del 1-3) finns det en tidsbegränsning på 6 månader.

> Här finns vår folder för träningsteamen

Vi som arbetar här

Sjukgymnast

Ann Söderlund
Anna Dejler
Ingrid Roslinde

Instruktör

Magnus Backe

Film om träningsteam