Motoriska bedömningar

Motorik- och träningscenter genomför motoriska bedömningar som del av neuropsykiatrisk utredning

I anslutning till att ditt barn genomgår en neuropsykiatrisk utredning på en barnpsykatrisk (BUP) eller barn- och ungdomsmedicinsk mottagning (BUMM) kan utredningsteamet skicka remiss till oss för en motorisk bedömning om ditt barn har motoriska svårigheter i vardagen.

Ni får träffa en sjukgymnast och en arbetsterapeut. Under den motoriska bedömningen tittar vi på både grov- och finmotorisk förmåga, som att röra hela kroppen (hoppa eller fånga en boll) eller sitta still och göra något med händerna (som att rita och klippa). Beroende på frågeställning och barnets ålder kan det hända att vi skickar hem formulär att fylla i innan besöket hos oss.

Vi skickar remissvar till utredningsteamet och du/ditt barn får också erbjudande om återgivning av bedömningen, antingen via telefon eller vid ett besök här på mottagningen.

Välkommen att kontakta oss om ni har frågor, våra kontaktuppgifter på startsidan habilitering.se/mtc

Film om hur en motorisk bedömning går till

Titta gärna på den här filmen för att förbereda barnet inför besöket hos oss. Filmen är ca två minuter och innehåller tre delar: "Vägen till Motorik- och träningscenter", "Vänta i väntrum" och "Vilka rum ska vi vara i? Vad ska vi göra?"