Handteamet

Handteamet på Motorik- och träningscenter är ett komplement till teamet på habiliteringscenter kring frågeställningar rörande handfunktion.

Handteamet arbetar både med bedömning och behandling. Vi är också stöd till medarbetare i Habilitering & Hälsa, ger utbildning och håller koll på ny kunskap och evidens kring området handfunktion. I handteamet arbetar arbetsterapeuter .

Till våra specialiserade team remitteras barn och vuxna från habiliteringscenter inom Habilitering & Hälsa. De specialiserade teamen har nära kontakt med personalen på habiliteringscentret.

> Folder om Handteamet

Vi som jobbar här

Eva Fransson, arbetsterapeut
Jill Kalmér​, arbetsterapeut
Ulla Wallerius, arbetsterapeut