Grupper och kurser

På Motorik- och träningscenter har vi träning i grupp både för dig som har kontakt med oss, och för dig som har primärt motoriska svårigheter och kontakt med sjukgymnast/fysioterapeut på Habiliteringscenter.

Du som är vuxen och har en pågående kontakt kan själv ansöka om att vara med i grupp. Du som har kontakt med ett habiliteringscenter får komma till grupp efter remiss.
Barn/du som förälder pratar med er sjukgymnast hos oss eller med en sjukgymnast på ert habiliteringscenter som kan skicka remiss.