Grupper och kurser

På Motorik- och träningscenter har vi träning i grupp både för dig som har kontakt med oss, och för dig som har primärt motoriska svårigheter och kontakt med sjukgymnast/fysioterapeut på Habiliteringscenter.

Du som är vuxen och har en pågående kontakt kan själv ansöka om att vara med i grupp. Du som har kontakt med ett habiliteringscenter får komma till grupp efter remiss.
Barn/du som förälder pratar med er sjukgymnast hos oss eller med en sjukgymnast på ert habiliteringscenter som kan skicka remiss.

Några gånger per termin håller vi "Introduktion till fysisk aktivitet" för dig som är patient, förälder, närstående och/eller assistent. Där får du veta mer om fysisk aktivitet och träning, och tips på hur du kan tänka kring träning i din vardag.