Dysfagiteam

Dysfagiteamet på Motorik- och träningscenter arbetar med bedömning och behandling av ät- och sväljsvårigheter. De underlättar också kontakten med annan sjukvård. Dysfagiteamet är ett relativt nystartat team som startade sin verksamhet under våren 2018.

Till alla våra specialiserade team remitteras barn och vuxna från habiliteringscenter inom Habilitering & Hälsa. De specialiserade teamen har nära kontakt med teamet på habiliteringscentret. 

> Ladda ner folder om dysfagiteamet

Vi som arbetar här

Logoped Lina Juhlin
Arbetsterapeut Alexandra Frangoulis​
Dietist Susanna Sandberg
Psykolog vakant

Film om Dysfagieamet