Ansökan till Motorik- och träningscenter

Egen ansökan kan användas till träningsteamen för vuxna (för personer över 18 år). Till träningsteamen för barn och till de specialiserade teamen behövs remiss från ditt habiliteringscenter.

Blanketten skickas direkt till:

Motorik- och träningscenter
Box 170 56
104 62 Stockholm

Vid frågor, kontakta oss på telefon 08-123 35 155 eller via e-post, hab.mtc.slso@sll.se.