Kontakt och ansökan Mörby vuxna

Här hittar du kontaktuppgifter till habiliteringscentret och till oss som arbetar här. Här finns även information om ansökan och hur du gör för att lämna synpunkter eller klagomål.

Du kan ringa eller skicka e-post till oss. Tänk på att e-post är en offentlig handling. Skriv till exempel inte personnummer och andra personliga uppgifter.

Telefon 08-123 358 50
Telefontid Måndag - fredag
8.00 -11.30, 12.30 - 15.00
E-post hcmorbyvuxna.slso@sll.se
Besöksadress

Svärdvägen 11, plan 3, Danderyd

Öppettider Måndag - fredag
8.00-11.30, 12.30 - 16.30
Postadress

Svärdvägen 11, plan 3,
182 33 Danderyd

Fax 08-123 496 07

Ansökan

Vanligtvis skickar en läkare remiss till oss. Du kan även ansöka om insatser om du har genomgått en utredning eller har ett läkarintyg som beskriver din funktionsnedsättning.

Fyll i ansökningsblanketten. Skicka blanketten och en kopia på utredningen/läkarintyget till oss (adress ovan). 

PDF iconAnsökan för vuxnaPDF iconAnsökan om insatser för anhöriga
Du kan göra en ansökan via telefon om du inte har möjlighet att fylla i blanketten. Då lämnar du in utredningen eller läkarintyget i efterhand.

Det går också bra att skicka in ansökan via 1177Vårdguiden

> Länk till Habiliteringscenter Mörbys sida på 1177Vårdguiden

Vem kan komma till oss?


> Om våra habiliteringscenter (länk till annan del av webbplatsen)

Vi vänder oss till dig som bor i  kommunerna Danderyd, Lidingö, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Österåker och stadsdelen Östermalm. Vi har bra kunskap om dessa kommuner/stadsdelar och samverkar med till exempel kommunen eller gruppbostaden. Om du vill komma till oss trots att du bor i en annan del av Stockholms län har du möjlighet att göra det, men vi rekommenderar att välja det center som tillhör din kommun eller stadsdel.

Vi ger insatser till dig som är 18 eller äldre och som har en varaktig funktionsnedsättning, till exempel intellektuell funktionsnedsättning, autism/Aspergers syndrom och rörelsenedsättning. Vi ger även råd och stöd till anhöriga och nätverk.

Om du har en förvärvad hjärnskada kan du vända dig till Hjärnskadecenter eller till oss.

> Stöd och insatser vid förvärvad hjärnskada (länk till annan del av webbplatsen)

Patientupplevelseenkät

Habilitering & Hälsa använder en enkel enkät för att ta reda på hur du som patient upplever den habilitering du fått.
> Delta i vår patientenkät 

Synpunkter och klagomål

Som patient ska du få en god vård och ett gott bemötande. Om du har varit med om något du inte är nöjd med, vill vi gärna veta det. Vi vill också veta om du har förslag på förbättringar.

Så här kan du lämna synpunkter eller klagomål:

  • Prata med den personal du har kontakt med eller enhetschefen Marika Jons, 08-123 358 33.
  • Använd blanketten som finns i broschyren ”Synpunkter och klagomål". Broschyren hittar du i vårt väntrum. Du kan lämna den direkt till oss eller posta den. Du kan även ladda ner broschyren här.
  • Vill du inte vända dig direkt till oss kan du kontakta patientvägledaren eller patientnämnden i Region Stockholm.

Du ska få svar så snart som möjligt

Vi är skyldiga att ta emot dina synpunkter och klagomål och du ska få en bekräftelse på att informationen har kommit till oss.

Du behöver inte lämna ditt namn. Men om du vill ha ett svar behöver vi få ditt namn och adress eller telefonnummer. Inom fyra veckor ska du få ett svar med en förklaring till händelsen.

Mer information:
> Synpunkter och klagomål 
> Om man inte är nöjd med vården -1177.se