Habiliteringscenter Liljeholmen barn

Entré Liljeholmsvägen 14

Vi ger råd, stöd och behandling till barn
0-17 år med 
varaktig funktionsnedsättning och till deras anhöriga och nätverk. Det kan till exempel vara rörelsenedsättning, autism eller intellektuell funktionsnedsättning.

Vi vänder oss till boende i Liljeholmen, Hägersten, Södermalm, Älvsjö och Skärholmen.

08-123 353 50

Måndag, onsdag, torsdag, fredag
08.00-11.30, 12.30-15.00
Tisdag 08.00-11.30, 13.30-15.00

Liljeholmsvägen 14, 2 tr
117 61 Stockholm
Vägbeskrivning

Habiliteringsenheten Skola blir en del av oss

I augusti 2019 integreras Habiliteringsenheten Skola med tre lokala habiliteringscenter, för att ge lättare tillgång till exempelvis psykolog och kurator. På Habiliteringscenter Liljeholmen barn har vi ett särskilt samarbete som rör elever med rörelsenedsättning och flerfunktionsnedsättning vid Jorielskolan och Mockasinen på Solbergaskolan i Stockholms län. Samarbetet innebär att vi ger behandlande insatser på plats under skoltid

_______________________________________________________________________________

Habiliteringscenter Liljeholmens kurser och grupper hösten 2019

Här presenterar vi höstens utbud av de kurser och föreläsningar som vi ger. Dessa riktar sig främst till föräldrar och barn/ungdomar som har kontakt med oss, i vissa fall även till personal och
anhöriga, se beskrivning på respektive kurs.

Anmälan görs till telefonnummer 08-123 353 50 eller maila till hcliljeholmen.slso@sll.se
OBS! Information som skickas via mail skyddas inte av sekretess.

När ni anmäler er, uppge följande:

· Kursens namn

· Barnets namn och personnummer

· Namnen på samtliga som ska delta i kursen/aktiviteten

· Det telefonnummer där vi lättast kan nå er

· Om ni behöver en tolk

Om ni anmält er och inte kan  komma, kontakta oss så snabbt som möjligt, då kan någon annan få den platsen.

Kurserna är avgiftsfria. Kontakta Försäkringskassan i god tid angående möjlighet till tillfällig
föräldrapenning om du behöver ta ledigt från jobbet för att gå kursen.
På begäran kan vi skriva intyg om kursnärvaro.

Fler kurser och föreläsningar

Många fler kurser och föreläsningar ges centralt i Stockholm för hela Habilitering & Hälsa. För mer information och datum, se habilitering.se/kalendarium

_______________________________________________________________________________

Matsvårigheter vid autism

En del personer med autism har problem med mat och ätande. De kanske äter för mycket, för lite, eller för ensidigt, bara vissa saker. 

Vi erbjuder en föräldrakurs på fyra tillfällen, mellan tillfällena ingår hemuppgifter att göra med
sitt barn hemma.  Kursen bygger på individuella förutsättningar för varje enskilt barn.

Under kursen varvas arbete i smågrupper med genomgång i helgrupp.
Kursen inleds med en teoretisk genomgång. Därefter sätter vi tillsammans mål för varje barn
och hjälper till att planera hur man kan nå en positiv förändring. Föräldrarna arbetar hemma
mellan kurstillfällena med uppgifter som vi sedan följer upp när vi ses.

Kursen bygger på att man är närvarande vid alla fyra tillfällen och provar strategierna hemma.  OBS! Begränsat antal platser. 

  För vem:

Föräldrar till barn med ASD

  När:

Fredagar 6 september, 13 september, 11 oktober, 8 november
Tid: 9:00-12:00 

  Var:

HC Liljeholmen, Liljeholmsvägen 14, 2 tr.

  Anmälan:

Senast 19 augusti till telefon 08-123 353 50 eller hcliljeholmen.slso@sll.se

  Ansvariga:

Logoped Sara Lindhagen och specialpedagog Ulrica Erlandsson

_______________________________________________________________________________

TAKK-kurs

TAKK – Tecken som Alternativ Kompletterande Kommunikation

Vi vänder oss i första hand till dig som är förälder eller anhörig, men även till dig som är personal på barnets förskola/skola och som vill komma igång med TAKK för att utveckla
barnets kommunikation. Vi kommer att träffas vid fem tillfällen.

Syftet med kursen är att få en grund för att kunna använda TAKK tillsammans med barnet. Vi lär oss ett basordförråd och kompletterar med ytterligare tecken där vi utgår från situationer som är motiverande för dig och ditt barn. Exempel på motiverande situationer kan vara lek, böcker och
mat.

Kursen är gratis för föräldrar och anhöriga. Personal betalar en avgift på 2000 kr/person, de får en faktura innan kursstart. Vi bjuder på kaffe/te och kaka.

  För vem:

Föräldrar till barn som behöver teckenstöd

  När:

Onsdagar 18 sep, 25 sep, 2 okt, 9 okt, 23 okt
Tid: 14.30-16.30

  Var:

 HC Liljeholmen, Liljeholmsvägen 14, 2 tr.

  Anmälan:

Senast 2 september på telefon 08-123 353 50 eller till hcliljeholmen.slso@sll.se

  Ansvariga:

Logopederna Maria Holstensson & Märta Almegård

_______________________________________________________________________________

Syskongrupp— för syskon till barn med rörelsenedsättning och/eller
intellektuell funktionsnedsättning

Syftet med syskongrupper är att syskon som har en bror/syster med funktionsnedsättning får träffa andra syskon i liknande situation. I syskongruppen får man möjlighet att prata om sin
situation under lekfulla former. Syskonen kommer också få tillfällen att ställa frågor och lära sig mer om olika funktionsnedsättningar. Vi träffas vid fem tillfällen med olika tema för varje gång. Mellanmål äter vi vid varje tillfälle. För er föräldrar erbjuder vi en efterföljande
informationsträff med fika.

Vi behöver namn och personnummer på syskonet som är intresserat av att vara med, samt
kontaktuppgifter där vi kan nå er föräldrar. Efter att anmälningstiden har gått ut kommer vi
att meddela ifall ert barn fått plats. Då vi strävar efter att barnen ska ha ett givande utbyte av varandra skapar vi åldersindelade grupper utifrån vilka barn som anmäler sig.

  För vem:

Syskon från 6 år till barn med intellektuell funktionsnedsättning (IF)
Syskon från 6 år till barn med rörelsenedsättning (RN)

  När:

Onsdagar 11/9, 18/9, 25/9, 2/10, 9/10
Tid: 15:30 - 17:00.
Föräldraträff 16/10.
Tid: 15:30 - 17:00

  Var:

 HC Liljeholmen, Liljeholmsvägen 14, 2 tr.

  Anmälan:

Senast 25 augusti till telefon 08-123 353 50 eller till hcliljeholmen.slso@sll.se

  Ansvariga:

Kuratorerna Maria Ibjer och Jenny Rosendahl

_______________________________________________________________________________

Syskongrupp – för syskon till barn med ASD

I gruppen kommer vi att prata om hur det är att vara syskon till ett barn med 
autismspektrumdiagnos. Vi lär oss lite om autism, pratar och diskuterar tillsammans.

Under tiden gruppen pågår kommer det finnas möjlighet för er föräldrar att fika och prata med
andra föräldrar.

  För vem:

Barn som har syskon med autismspektrumdiagnos (ASD) med eller utan intellektuell funktionsnedsättning (IF).

  När:

Torsdagar: 3 okt, 10 okt, 17 okt, 24 okt​
Tid: 15:30-17:00

  Var:

HC Liljeholmen, Liljeholmsvägen 14, 2 tr.

  Anmälan:

Senast 15 september till telefon 08-123 353 50 eller hcliljeholmen.slso@sll.se

  Ansvariga:

Specialpedagog Ulrica Erlandsson och kurator Rebecca Kanter

_______________________________________________________________________________

Sociala berättelser och ritprat

Sociala berättelser, ritprat och seriesamtal är metoder för att förklara och hjälpa barn i hur man gör i olika situationer.
De är sätt att ge barnet redskap och förstå hur det ska göra i specifika sociala
situationer. De är stöd för att förbereda och följa upp händelser. Metoderna gör kommunikationen mer tydlig och begriplig.

Metoderna är bra för:

- personer som har svårt att fullt ut förstå den verbala kommunikationen                                            - personer som behöver stimulera fler sinnen för att förstå                                                               
- personer som behöver nerskrivna strategier för att komma ihåg

Vi bjuder in till en föräldrautbildning om hur man kan använda dessa metoder med sitt barn.

Mellan tillfällena provar deltagarna att göra en social berättelse hemma med sitt barn och
berättar för varandra vid tillfälle två.

Begränsat antal platser.  Bekräftelse skickas efter sista anmälningsdagen.

  För vem:

Föräldrar till barn med ASD och/eller IF

  När:

Onsdagar den 16 oktober och 6 november
Tid: 14.30-17.00

  Var:

HC Liljeholmen, Liljeholmsvägen 14, 2 tr.

  Anmälan:

Senast 30 september till telefon 08-123 353 50 eller till hcliljeholmen.slso@sll.se

  Ansvariga:

Specialpedagog Annika Dalgren och logoped Sara Lindhagen

_______________________________________________________________________________

Att få saker gjorda kräver exekutiva funktioner                                                  

En del personer med autism har problem med att få saker gjorda. Det kan finnas olika orsaker till att inget händer. Det kan till exempel vara svårt att se framför sig vad som ska göras, att planera hur, att förstå hur mycket tid som går åt eller att ta initiativ.

Lär dig mer under vår workshop riktad till föräldrar. Under kvällen ger vi en introduktion i det som kallas exekutiva funktioner och hur man kan ge stöd om barnet/ungdomen har svårt med någon del.  Ni får också tillfälle att utbyta erfarenheter kring specifika problem i mindre grupper, med stöd av oss.

Kursen är en start för att hitta rätt kognitivt stöd för ditt barn/ungdom. Vi kommer att erbjuda individuell uppföljning till dem som önskar och att komma till Resurser på väg senare under hösten. Resurser på väg är en riktad utställning av kognitiva hjälpmedel. 

  För vem:

Föräldrar till barn med ASD

  När:

Onsdag den 2 oktober
Tid: 17.00-19.00

  Var:

HC Liljeholmen, Liljeholmsvägen 14, 2 tr.

  Anmälan:

Senast 25 september till telefon 08-123 353 50 eller till hcliljeholmen.slso@sll.se

  Ansvariga:

Arbetsterapeut Caroline Borné och arbetsterapeut Rita Björklund-Ehrensfors

_______________________________________________________________________________

Resurser på väg

Planeras under hösten 2019 då kommer en kognitivt anpassad visningsmiljö visas under ett öppet hus.

  För vem:

Föräldrar

  När:

Kommer senare
Tid:

  Var:

HC Liljeholmen, Liljeholmsvägen 14, 2 tr.

Aktuellt inom Habilitering & Hälsa

Habilitering & Hälsas kalendarium

Webbkursen SCOPE

scope logo

Vill du lära dig mer om din diagnos?
Vi tar nu emot intresseanmälningar till Webbkursen SCOPE  (f.d. Koll på Asperger) för personer 16-25 år.

Scope en kurs för unga och autism

Informationsmaterial för barn

Undra och hjälparhanden

Tillsammans med en barnboksillustratör har Habilitering & Hälsa tagit fram informationsmaterial för barn med en figur som heter Undra. Undra lotsar barnet genom habiliteringen och visar hur det kan gå till.

Undra - informationsmaterial för barn

Ung och Asperger

Är du 16-25 år och har diagnos inom autismspektrumet kan du få mer information om din diagnos på webbplatsen Ung och asperger.

Ung och Asperger